ธปท.-แบงก์พาณิชย์ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

TNN ONLINE

Wealth

ธปท.-แบงก์พาณิชย์ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

ธปท.-แบงก์พาณิชย์ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เร่งช่วยเหลือลูกหนี้ ตามมาตรการเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยเตรียมจัดกำหนดผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะสมก้บลูกหนี้แต่ละกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด

วันนี้(4 ก.ย.64) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับลูกหนี้ได้มากขึ้นในสถานการณ์ที่ยังต้องเผชิญกับภาวะการระบาดของโควิด-19 โดยมาตรการเพิ่มเติมดังกล่าวประกอบด้วย การรักษาสภาพคล่องและเติมเงินใหม่ให้กับลูกหนี้ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย รวมถึงมาตรการสนับสนุนการแก้ไขหนี้เดิมอย่างยั่งยืน มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ในการเร่งรัดและติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดย ธปท.ให้สถาบันการเงิน รายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และรายละเอียดการช่วยเหลือลูกหนี้ ส่งให้ ธปท. เป็นรายเดือน หรือ ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์

ส่วนการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูให้รายงานข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ เพื่อติดตามผล และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าหลังผ่อนปรณหลักเกณฑ์ใหม่แล้ว สามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น และเร็วขึ้น ตรงจุด หรือไม่

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 หรือระยะแรกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 98,326 ล้านบาท มีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือ 32,025 ราย ขณะที่สินเชื่อพักทรัพย์ มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 11,697 ล้านบาท มีจำนวนลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ 82 ราย

ด้านนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางสถาบันการเงินรับทราบรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่ ธปท.ประกาศออกมาแล้ว สถาบันการเงินแต่ละแห่ง จะจัดทำทางเลือกการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้องกับปัญหา และสถานะของลูกหนี้ และติดตามดูแลช่วยเหลือลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยธนาคารได้รีบเตรียมความพร้อมภายในรวมถึงสื่อสารพนักงานสาขา ซึ่งทางลูกหนี้สามารถติดต่อธนาคารเพื่อเริ่มเตรียมการเบื้องต้นก่อน เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุดและ ทันการณ์ และได้ผลจริงอย่างยั่งยืน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง