นักวางแผนการเงิน ชี้โควิด-19 คือโอกาสออกแบบกลยุทธ์ทางการเงินเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

TNN ONLINE

Wealth

นักวางแผนการเงิน ชี้โควิด-19 คือโอกาสออกแบบกลยุทธ์ทางการเงินเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

นักวางแผนการเงิน ชี้โควิด-19 คือโอกาสออกแบบกลยุทธ์ทางการเงินเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

CMSK ชี้โควิด-19 คือโอกาสออกแบบกลยุทธ์ทางการเงินให้ผู้เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณได้ใช้ชีวิตตามเป้าหมาย ลุยเดินหน้าอัดแน่น 2 ธุรกิจหลัก เทรนนิ่งให้คนอุตสาหกรรมการเงินมีอาวุธครบมือ เจาะกลุ่มอายุ 50 – 60 ปี

วันนี้( 1 ก.ย.64) ดร.ชาติชาย มีสุขโข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (CMSK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้หลายคนตระหนักได้ว่า ในชีวิตย่อมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น เรื่องการวางแผนการเงิน (Financial Planning) ให้พร้อมสำหรับอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนักวางแผนการเงิน ชี้โควิด-19 คือโอกาสออกแบบกลยุทธ์ทางการเงินเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณทั้งนี้ CMSK ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2554 จาก 2 ธุรกิจหลัก คือ 1.การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน (เทรนนิ่ง) ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เช่น พนักงานธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ หรือตัวแทนประกันในลักษณะ in-house รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินด้วยตัวเอง โดย CMSK ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner หรือ CFP

สำหรับธุรกิจที่ 2 คือการให้บริการวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ได้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาองค์ประกอบสำคัญต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมา CMSK ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ หรือ Niche Market ที่ส่วนใหญ่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยเกษียณ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการผู้ที่จะมาช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีความมั่นคงและมั่งคั่ง เพื่อสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องการใช้เงินอีกต่อไป

หลังจากนี้ในธุรกิจให้บริการวางแผนการเงิน จะยังมุ่งเน้นผู้ต้องการรับคำปรึกษาในกลุ่มเข้าสู่วัยเกษียณ อายุ 50 – 60 ปี ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และเป็นช่วงชีวิตที่ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินเนื่องจากหากผิดพลาดไปจะมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างมาก ซึ่งรวมถึงกลุ่มเจ้าของกิจการที่ต้องการปรับเปลี่ยนจาก Active Lifestyle เข้าสู่ช่วงใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายมากขึ้นและกลุ่มที่เตรียมเกษียณอายุจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างชัดเจนหลังเกษียณอายุ

โดยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ CMSK คือ เน้นเจาะฐานกลุ่มเป้าหมายทีละจุด แล้วเชื่อมจุดแต่ละจุดเพื่อให้เกิดภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นได้ เบื้องต้นมองเป้าหมายขยายไปยังกลุ่มอายุ 40 – 50 ปีที่ยังมีเวลาเก็บเงินเพื่อเตรียมตัวเกษียณ (Pre-Retirement) ซึ่งแนวทางการวางแผนจะแตกต่างกับกลุ่มใกล้เกษียณค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโมเดลให้คำปรึกษาแบบเป็นกลาง โดยคิดค่าวางแผน ค่าที่ปรึกษา เพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนจากรายได้ค่านายหน้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศแต่หาได้ยากในประเทศไทย

ขณะที่การทำธุรกิจในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาพบว่า CMSK และลูกค้าถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับลูกค้าตลอดเวลา และได้วางแผนให้กับลูกค้าล่วงหน้าแล้วว่า ควรบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์อย่างไรเพื่อให้รับมือได้ในทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันที่ทำให้รู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อปรับแผนการเงินให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข่าวแนะนำ