กกร.ปรับเป้าจีดีพีใหม่รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-แผนฉีดวัคซีนเข้าเป้า

TNN ONLINE

Wealth

กกร.ปรับเป้าจีดีพีใหม่รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-แผนฉีดวัคซีนเข้าเป้า

กกร.ปรับเป้าจีดีพีใหม่รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-แผนฉีดวัคซีนเข้าเป้า

กกร.ปรับเป้าจีดีพีใหม่ติดลบ 0.5% ถึงเติบโต 1 % หวังส่งออกหนุนคาดปีนี้โต 12-14% ขณะที่แผนฉีดวัคซีนรัฐชัดเจนดึงความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มเพดานหนี้เป็น 80% คาดเติมเงินเข้าระบบ 0.7-1.5 ล้านล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศเพิ่ม

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือกกร.ว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่เริ่มดีขึ้น และแผนการจัดหาวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นจนนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคบางส่วนในเดือน ก.ย. ทั้งนี้ หากสามารถเร่งจัดสรรและฉีดวัคซีนที่มีมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. Supply chain ของภาคการผลิตใน Bubble & Seal ต้องไม่หยุดชะงักจากการระบาดในกลุ่มแรงงาน


 • 2. หากควบคุมการแพร่ระบาดดีขึ้นมาก ภาครัฐจะสามารถเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทัน High Season ในช่วงปลายปี ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการใช้จ่ายในประเทศให้คึกคักขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาแย่ลง เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Recession

 • อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมามีปัจจัยบวกที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยจากแผนการจัดหาวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรมากขึ้น และแนวโน้มการติดเชื้อที่เริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ -0.5% ถึง 1.0% ในส่วนของการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 12.0% ถึง 14.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัคซีนให้แรงงานได้ทั่วถึง และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการทำ Rapid Test ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%


 • นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด บางประเทศมีการกลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บ้าง แต่โดยส่วนใหญ่สามารถอยู่กับโควิด-19 ได้ กิจกรรมการผลิตฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อภาคการส่งออกของไทย

 • อย่างไรก็ตาม ต้องติดตาม 3 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 1. ค่าระวางเรือที่ยังสูงต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ 2. การขาดแคลนชิปที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของหลายสินค้าอุตสาหกรรม และ 3. เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และการเมืองระหว่างประเทศ

 • ขณะเดียวกันเห็นว่า แผนการจัดหาวัคซีนและการฉีดที่มีประสิทธิภาพและไม่สับสน สามารถผลักดันให้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปี 2565 ที่ท้าทายขึ้น หน่วยงานภาครัฐประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะสามารถเติบโตได้ในช่วง 3-5% ซึ่งการเติบโตในระดับนี้ต่ำเกินไป และทำให้ระดับกิจกรรมเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังอยู่ต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากยังบอบช้ำ

 • ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจฟื้นตัวกลับมายืนได้ด้วยตัวเองโดยเร็ว ภาครัฐควรกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท้าทายขึ้นเป็น 6-8% ซึ่งเป็นไปได้ในภาวะที่คนไทยกว่า 50% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว • โดยภาครัฐจำเป็นต้องใช้กระสุนทางการคลังจากการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจาก 60% เป็น 70-80% ซึ่งจะทำให้มีเงินเข้ามาเพิ่มเติมอีกราว 0.7-1.5 ล้านล้านบาท โดยเน้นสนับสนุนการจ้างงาน และใช้ในมาตรการที่มี Multiplier กับเศรษฐกิจสูง อย่างมาตรการที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่าย (co-payment) หรือมาตรการค้ำประกันสินเชื่อที่สูงขึ้นและเทียบเคียงกับประเทศอื่น เป็นต้น

 • การช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้ฟื้นตัวสามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติ ขณะนี้ ธปท ได้ปรับเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู โดยนำข้อเสนอแนะของภาคเอกชนมาใช้ปรับเกณฑ์ในรอบนี้ด้วย เพื่อให้เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อระยะถัดวงเงิน 150,000 ล้านบาทมากที่สุด โดยจะขยายวงเงินสินเชื่อลูกหนี้รายใหม่จากไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้เดิมที่มีวงเงินเดิม 30% ไม่ถึง 50 ล้านบาท สามารถขอได้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอมากขึ้นต่อสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยาวกว่าที่คาดการณ์ไว้

 • ทางการได้ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้ำประกันของบสย. รวมถึงการปรับลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวมสำหรับลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง โดยลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในปีที่ 1-2 เพื่อลดภาระในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนนี้

 • ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ ณ 23 สิงหาคม 2564 สินเชื่อฟื้นฟูอนุมัติแล้ว 95,436 ล้านบาท จากลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือ 31,162 ราย วงเงินเฉลี่ยรายละ 3.1 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินเดิมขนาด 5-50 ล้านบาท ร้อยละ 44.4 ใกล้เคียงกับลูกหนี้ SMEs ขนาดเล็กหรือ Micro SMEs ร้อยละ 42.4

 • ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจกลุ่มการพาณิชย์ ร้อยละ 52.7 อุตสาหกรรมทางผลิต ร้อยละ 15.4 การบริการร้อยละ 11 และก่อสร้างร้อยละ 9.5 และความช่วยเหลือภายใต้มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการแล้ว 74 ราย มีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 11,095.23 ล้านบาท

 • สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลักดันโครงการ Digital Supply Chain Plat form และการสร้างมาตรฐาน E-invoicing ภายใต้โครงการใหญ่ “Digital Supply Chain Project” สอดประสานกับโครงการ Smart Financial infrastructure ที่ขับเคลื่อนโดยธปท. เพื่อสร้างระบบที่จะเชื่อมโยงภาคการค้าและภาคการเงิน ด้วยการใช้ข้อมูลกิจกรรมการค้าจากคู่ค้ารายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ บน Supply Chain และ ข้อมูล E-invoicing มาสนับสนุนในการให้สินเชื่อสำหรับ SMEs ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยที่ภาครัฐสามารถส่งเสริมมาตรการต่างๆ ผ่าน Platform นี้ได้ในอนาคต

กกร.ปรับเป้าจีดีพีใหม่รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-แผนฉีดวัคซีนเข้าเป้า


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การล็อกดาวน์ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมาทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจหายไปกว่า 3 -4 แสนล้านบาท คาดว่าในเดือนก.ย.จะเหลือ 2-3 แสนล้านบาท หากรัฐเร่งนำเข้าวัคซีนตามแผนที่วางไว้และเร่งฉีดให้ประชาชนในสัดส่วน 70% ของประชากรทั้งประเทศทำให้แผนการเปิดประเทศในเดือนต.ค.มีความเป็นไปได้มากขึ้น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง