3 ขั้นตอนต้องรู้! ก่อนเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม 1 ก.ย.นี้

TNN ONLINE

Wealth

3 ขั้นตอนต้องรู้! ก่อนเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม 1 ก.ย.นี้

3 ขั้นตอนต้องรู้! ก่อนเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม 1 ก.ย.นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เตรียมมาตรการรองรับเพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ เป็นต้นไป โดยมี 3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนเดินทาง

วันนี้ (30 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับ เพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป หลังจากที่ ศบค. ได้ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม โดยมี 3 ขั้นตอนต้องรู้ก่อนเดินทาง ดังนี้

1.เตรียมตัวก่อนเดินทาง

- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัด "ปลายทาง" กำหนด เช็กได้ที่ www.moicovid.com/

- เตรียมเอกสารที่ผู้โดยสารต้องเตรียมเพื่อการเดินทางเบื้องต้น

> เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

> เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR / Antigen Test Kit (ATK)

> เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด

สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ service.dmsc.moph.go.th ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับ ซึ่งปัจจุบันสมาคมสายการบินกำลังดำเนินการร่วมกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานการดำเนินการทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเดินทางได้

- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้ง ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2.ระหว่างเดินทาง

- แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.covid-19.in.th

- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

3.ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง

- ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง

- ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

3 ขั้นตอนต้องรู้! ก่อนเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม 1 ก.ย.นี้ข้อมูลจาก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง