แบงก์รับนโยบายธปท. เร่งออกแบบมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยลูกหนี้

TNN ONLINE

Wealth

แบงก์รับนโยบายธปท. เร่งออกแบบมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยลูกหนี้

แบงก์รับนโยบายธปท. เร่งออกแบบมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ช่วยลูกหนี้

สมาคมธนาคารไทย รับนโนบายธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกแบบมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม

วันนี้( 25 ส.ค.64) นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดว่า กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมฯออกมาตร การช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ยั่งยืนระยะยาวว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะเร่งนำมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ เป็นแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยแต่ละธนาคารจะไปออกมาตรการเพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มสามารถประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้

ซึ่งการออกมาตรการทางเลือกช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแต่ละธนาคารนั้น จะมีความหลากหลายและสอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละราย แต่ละกลุ่ม สอดคล้องรายได้และเป็นธรรมทั้งกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือไปสู่กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นเป้าหมายได้ผลอย่างแท้จริง เช่น ในช่วงที่รายได้ของลูกหนี้ยังไม่กลับมาและอาจต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัว ภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ก็ควรอยู่ในระยะต่าแล้วค่อย ๆ ทยอยปรับเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป แต่ไม่ใช่การเลื่อนหรือพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราวตามที่ ธปท.เปิดเผยไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ธปท.ได้พิจารณาปรับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้เอื้อต่อการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับลดข้อจำกัดในการเข้าถึงมาตรการ เช่น การให้ความยืดหยุ่นในการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง เพื่อลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้มากไปกว่าการขยายเวลาชำระหนี้เพียงอย่างเดียว และการขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เหลือ 0.23% ออกไปจนถึงสิ้นปี 65 เพื่อให้สถาบันการเงินส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปในการบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการสั่งปรับลดเงินต้นและดอกเบี้ยนั้น ธปท. และสมาคมธนาคารไทยได้หารืออย่างใกล้ชิด และเห็นตรงกันว่าควรเร่งผลักดันให้มาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้สัมฤทธิผลให้สามารถประคับประคองลูกหนี้ที่ประสบปัญหาได้จริง ภายใต้หลักการสำคัญ คือ ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด-19 สมควรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดและสอดคล้องกับปัญหา อีกทั้งจะต้องไม่สร้างแรงจูงใจให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบให้หยุดชำระหนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง