เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ

TNN ONLINE

Wealth

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดก่อนใช้บริการ ธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

วันนี้ (19ส.ค.64) จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติปรับมาตรการจำหน่ายสินค้าจำเป็น/กิจการจำเป็น ในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยอนุญาตให้ธนาคารสถาบันการเงินที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ สามารถเปิดให้บริการได้ มีผลวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยพิจารณาข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 26 ข้อ ของสมาคมศูนย์การค้าไทย

สมาคมธนาคารไทยได้ประสานกับธนาคารสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการของสาขา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้าที่มาใช้บริการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ภายใต้การบริหารจัดการภายในสาขาและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนลูกค้าและช่องให้บริการเพื่อลดความแออัด

อย่างไรก็ตาม ธนาคารสมาชิกแต่ละธนาคารจะพิจารณาการเปิดสาขาตามความเหมาะสม และความเสี่ยงของแต่ละธนาคารรวมถึงประกาศของเจ้าของพื้นที่และการประกาศของจังหวัด

ขณะที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า พร้อมเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้มีมติให้ปรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (สีแดงเข้ม) โดยให้เปิดกิจการธนาคาร/สถาบันการเงินในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้ เพื่อกระจายช่องทางการใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 26 ข้อปฏิบัติตามข้อเสนอของสมาคมศูนย์การค้าไทย

แนวทางในการเปิดให้บริการ ดังนี้

1. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จะพิจารณากลับมาเปิดให้บริการ โดยให้บริการไม่เกิน 17.00 น.

2. สาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการ แต่ไม่เกิน 17.00 น.

3. สาขาทั่วไปที่เป็นสาขา Stand Alone สามารถเปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่เกิน 15.30 น.

4. สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกิน 15.00 น

ทั้งนี้ การเปิดสาขาและจำนวนวันทำการของแต่ละสาขาจะเป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละธนาคารสมาชิก โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการได้ทาง website หรือช่องทาง Call Center

อย่างไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking หรือตู้ ATM และติดต่อธนาคารที่ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ทาง Call Center [email protected] Facebook Website เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ตรวจสอบเวลาเปิด-ปิด ของธนาคารแต่ละแห่ง ได้ที่นี่

ธนาคารกรุงไทย

แจ้งเปิดบริการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

- สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เปิดบริการไม่เกิน 17:00 น.

ยกเว้น บางสาขาที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตรวจสอบรายชื่อสาขาปิดทำการได้ที่

https://krungthai.com/.../krungthai.../promotion-detail/801

- สาขาอื่นๆ เปิดบริการไม่เกิน 15:30 น.

- สาขาในจังหวัด ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เปิดบริการไม่เกิน 15:00 น.

.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ธนาคารจะจำกัดจำนวนช่องบริการและจำนวนลูกค้าในสาขา งดให้บริการแลกเหรียญ , ธนบัตรย่อยเพื่อลดการสัมผัส และขอความร่วมมือนัดหมายล่วงหน้าก่อนใช้บริการ ผ่าน Krungthai Connext แค่เพิ่มเพื่อนที่ https://krungthai.com/link/facebook-branch-booking เลือกเมนู "ช่วยเหลือ" >> "จองคิวสาขา" >> เลือกสาขาที่คุณสะดวกได้เลย

สามารถทำธุรกรรม ผ่าน Krungthai NEXT ตู้ ATM/ATM+ เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สาขา / หน่วยให้บริการ 7 วัน

- ในห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 17.00 น.

- นอกห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 15.00 น.

สาขาที่ให้บริการ 5 วัน

เปิดให้บริการ เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอจำกัดการให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา

- ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยเงินสด เกิน 5,000 บาท (กรณีต่ำกว่า 5,000 บาท ใช้บริการได้ที่ ATM / ADM / MyMo)

- ทำธุรกรรม ไม่เกิน 3 รายการต่อคน

- เปิดบัญชีใหม่ ไม่เกิน 30 คิวต่อวัน

- รับแลกเหรียญและธนบัตรย่อย ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน

งดให้บริการ

- เปลี่ยน / ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก

- สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท (สอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115)

ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ

- MyMo

- ตู้ ATM-ADM

- Internet Banking

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการสาขา

มีผลตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)

• สาขาในห้างสรรพสินค้า,คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-17.00 น

* ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้าบางพื้นที่ที่ยังไม่เปิดบริการ

• สาขาอื่นๆ เปิดจันทร์ – ศุกร์ ปิดเวลา 15.30 น. สาขาที่ปิดหลังเวลา 17.00 น.จะปิดเวลา 17.00 น.

(ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส เปิดเวลา 9.00 -15.00 น)

นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

• สาขาในห้างสรรพสินค้า,คอมมูนิตี้มอลล์ และสาขาที่เปิดจันทร์-อาทิตย์ จะปิดเวลา 17.00 น

• สาขาอื่นๆ เปิดจันทร์ – ศุกร์ ปิดเวลา 15.30 น. สาขาที่ปิดหลังเวลา 17.00 น.จะปิดเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ SCB EASY, ตู้ ATM และตู้ CDM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารกรุงเทพ

แจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบสาขาที่ให้บริการ คลิก > https://www.bangkokbank.com/th

นัดหมายล่วงหน้ากับสาขา คลิก > https://bit.ly/3xrIJUk

เปิดบัญชีออนไลน์ e-Saving คลิก > https://bit.ly/3A1Sryj

ทั้งนี้ ขอจำกัดช่องให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และขอให้ท่านตรวจสอบสาขาที่ปิด - เปิดให้บริการก่อนวางแผนทำธุรกรรม

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขอแจ้ง 'เปิด' ให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 17.00 น.

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สงขลา

ระยอง

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาที่เปิดให้บริการได้ที่ : https://www.ghbank.co.th/contact/branch

เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 ธนาคารขอแนะนำลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

- Mobile Application : GHB ALL

- สร้าง QR code ชำระเงินกู้ออนไลน์ที่ https://bit.ly/3mNJhhK

- ตู้ ATM CDM เครื่องปรับสมุดบัญชี

- เครื่องรับชำระเงินกู้ LRM

- เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment


เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารกสิกรไทย

ตามที่ ศบค. มีการผ่อนปรนให้ธนาคารสามารถเปิดบริการสาขาในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัดได้แล้ว

ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์การค้าไทยและมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละห้างฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการ วันและเวลาทำการ ได้ที่ https://kbank.co/33GxZnx

จองคิวเปิดบัญชีล่วงหน้าที่สาขาได้ที่ https://kbank.co/3cYt33V

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารขอเเจ้งเปิดให้บริการ สาขาในห้างสรรพสินค้า เเละคอมมูนิตี้มอลล์ สำหรับบางพื้นที่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด ตั้งเเต่วันที่ 19 ส.ค.64 เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิด ได้ที่ : https://bit.ly/3Bbzr1A

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

แจ้งปิดให้บริการสาขาในศูนย์การค้า ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปิดให้บริการของสาขาในศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 19 สาขา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

สาขาเซ็นทรัล พลาซา บางนา

สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2

สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

สาขาเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์

สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์

สาขาสีลม คอมเพล็กซ์

สาขาอิมพิเรียลฯ สำโรง

สาขาเมกาบางนา

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

สาขาแปซิฟิคพาร์คศรีราชา

สาขาสยามพารากอน

สาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเทสโก้ โลตัส พลัส มอลล์ อมตะนคร

สาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

สำหรับ สาขาในพื้นที่อื่น ๆ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ธนาคารจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ได้แก่

สาขาที่เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

สาขาศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่เปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.30 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาได้ที่ www.cimbthai.com และเพื่อเป็นการลดการเดินทางออกจากเคหะสถาน ลูกค้าของธนาคารสามารถทำรายการโอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการ รวมถึงธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02-6267777 หรือส่งข้อความผ่านทาง Inbox ของ CIMB Thai Facebook

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีเอ็มบีธนชาต

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง สาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ทางธนาคารยังคงปิดทำการชั่วคราว เพื่อจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการความปลอดภัยของสมาคมศูนย์การค้าไทย ให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด ติดตามความคืบหน้าผ่านประกาศธนาคาร และมีสาขาปิดให้บริการชั่วคราว เพิ่มเติมจากสาขาที่ปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อีกจำนวน 18 สาขา โดยสาขาตลาดเซฟวัน นครราชสีมา จากเดิม เปิดทำการทุกวัน เวลา 11.00 ถึง 17.00 น. เปลี่ยนเป็นเปิดทำการ เวลา 10.30 ถึง 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ปิดทำการชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ttbbank.com/.../detail/ttbbank-branch-update

ตามประกาศตามมาตรการ ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 30 เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำการขยายล็อกดาวน์ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

1. ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด (13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพิ่มอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง)

- สาขาทั่วไป ปิดทำการเวลา 15.30 น. ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี) ปิดทำการเวลา 15.00 น.

2. สำหรับสาขาที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

- สาขาในห้าง/สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันปิดทำการเวลา 17.00 น.

- และสาขาทั่วไป ปิดทำการเวลา 15.30 น.

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย ทางธนาคาร ขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, ตู้ ATM/CDM/PUM ของ ทีทีบี

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ 1428

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

แจ้งรายชื่อสาขาธนาคารในศูนย์การค้าที่ "เปิด" ให้บริการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

ตรวจสอบรายชื่อสาขาธนาคารที่เปิดให้บริการได้ที่ คลิก: https://bit.ly/3mjWfXQ

ทั้งนี้ท่านสามารถทำธุรกรรม ฝาก ถอน จ่าย ผ่านช่องทาง LH Bank M Choice หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven ได้เช่นกัน

เช็กที่นี่ เวลาเปิด-ปิดธนาคารที่มีสาขาในห้าง พื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดก่อนใช้บริการ


ข่าวแนะนำ