โควิดโจมตีโรงงานอ่วม หวั่นสินค้าอุปโภค-บริโภคขาดตลาด

TNN ONLINE

Wealth

โควิดโจมตีโรงงานอ่วม หวั่นสินค้าอุปโภค-บริโภคขาดตลาด

โควิดโจมตีโรงงานอ่วม หวั่นสินค้าอุปโภค-บริโภคขาดตลาด

"เกรียงไกร" หวั่นโควิดยืดเยื้อยาวนานอาจส่งผลให้สินค้าอุปโภค-บริโภคขาดตลาด หลังแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมติดเชื้อ 50 % ฉุดการผลิตหายวับ 30% เร่งรัฐกระจายวัคซีนฉีดครอบคลุมโดยเร็ว

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีผู้ติดเชื้อในระดับ 2 หมื่นคนต่อวัน และการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมมากพอภายใน 1 เดือน คาดสิ้นเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนหน้า จะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้า ร้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร และของใช้มากขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมการทำงานที่บ้าน (WFH) และการล็อกดาวน์ ทำให้เกิดการกักตุนสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง
ขณะที่โรงงานที่ใช้แรงงานต่างด้าวสัดส่วนมากกว่า 50% ติดเชื้อโควิด ส่งผลทำให้กำลังการผลิตในภาพรวมหายไปประมาณ 20-30% ของโรงงานที่ ส.อ.ท. ทำการสำรวจ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, ชิ้นส่วนยานยนต์, ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งทอ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากยืดเยื้อจะกระทบต่อส่งออก เนื่องจากไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาที่กำหนด

ส่วนระบบขนส่ง หรือโลจิสติกส์ที่เวลานี้พนักงานมีการติดเชื้อเป็นจำนวน ทำให้การขนส่งไม่เป็นไปตามเป้า รวมถึงปัญหาการติดเชื้อของพนักงานที่ศูนย์กระจายสินค้า (DC) ของห้างสรรพสินค้า ซึ่งทำให้สินค้าไม่สามารถส่งไปยังจุดจำหน่ายได้

สำหรับแนวทางแก้ปัญหานั้นรัฐต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเท่าที่สำรวจแต่ละโรงงานพบว่ายังมีสัดส่วนการฉีดวัค ซีนไม่มาก เมื่อเทียบกับภาคประชาชน ทั้งที่ภาคการผลิต หรือภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องจักรสำคัญตัวเดียวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ ไม่ว่าจะผลิตเพื่อบริโภคภายใน หรือส่งออก

นอกจากนี้ รัฐบาลควรช่วยเหลือด้วยการการนำเข้าชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้กับภาคอุตสาหกรรม ในราคาที่ไม่สูงมาก หากได้ในราคาเท่ากับที่ภาคเอกชนผู้ชนะการประมูลจัดหา 8.5 ล้านชุดให้กับองค์การเภสัชกรรมชุดละ 70 บาท ก็จะดีมาก เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนให้โรงงานอุตสาหกรรม เนื่อง จากทุกโรงงานต้องพึ่งพาตนเองในการป้องกันไวรัสแพร่ระบาด ต้องมีคัดกรองพนักงานทุกสัปดาห์ก่อนทำงาน หรือ พนักงานในห้องแล็บจะต้องมีการตรวจเชื้อทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ข่าวแนะนำ