PSTC เดินหน้าโปรเจคท่อส่งน้ำมันอีสานเปิดบริการต้นปี 65

TNN ONLINE

Wealth

PSTC เดินหน้าโปรเจคท่อส่งน้ำมันอีสานเปิดบริการต้นปี 65

PSTC  เดินหน้าโปรเจคท่อส่งน้ำมันอีสานเปิดบริการต้นปี 65

เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี โชว์ผลงานครึ่งปีแรกสุดสตรอง กวาดรายได้ก่อสร้างกว่า 873 ล้าน มั่นใจโปรเจคท่อส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดบริการต้นปี 65

นายกัมพล ตติยกวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือPSTC เปิดเผยว่า ความคืบหน้าโครงการเมกะโปรเจคระบบท่อส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 9.8 พันล้านบาทอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2564 และจะเริ่มให้บริการตามแผนที่วางไว้คือต้นปี 2565


สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด 6 เดือนแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) มีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท มาจากรายได้รวมทุกสายธุรกิจ 1,416 ล้านบาท โดยรายได้ของบริษัทที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจากรายได้จากการก่อสร้าง 676 ล้านบาท มาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามแผนและโครงการขนาดใหญ่ที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังนี้


ขณะที่ส่วนงานจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด เนื่องจากปริมาณความต้องการการใช้พลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนลดลง


ส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการปรับปรุงโรงไฟฟ้าประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า, การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการบริหารสภาพคล่องจากการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน


อย่างไรก็ตาม ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,086 ล้านบาท สูงขึ้นกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากงานโครงการก่อสร้างและการลงทุนทั้งในส่วนที่ดินและอาคารสำนักงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหลายโครงการซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในครึ่งปีหลังนี้


ข่าวแนะนำ