SME D Bank ขยายเวลาลงทะเบียนพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย ถึงสิ้นส.ค.64

TNN ONLINE

Wealth

SME D Bank ขยายเวลาลงทะเบียนพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย ถึงสิ้นส.ค.64

SME D Bank ขยายเวลาลงทะเบียนพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย ถึงสิ้นส.ค.64

SME D Bank ขยายเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้  

วันนี้( 14 ส.ค.64) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากที่ธนาคารได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทางการ ผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน โดยเปิดให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และกำหนดปิดรับแจ้งความประสงค์ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารเข้าถึงมาตรการได้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น ธนาคารได้ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้


โดยลูกค้าธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th , LINE OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชัน SME D Bank ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357ข่าวแนะนำ