คมนาคม เร่งให้ กบร.ทำโรดแมปอุ้มสายการบินประสานกู้ซอฟท์โลน

TNN ONLINE

Wealth

คมนาคม เร่งให้ กบร.ทำโรดแมปอุ้มสายการบินประสานกู้ซอฟท์โลน

คมนาคม เร่งให้ กบร.ทำโรดแมปอุ้มสายการบินประสานกู้ซอฟท์โลน

คมนาคม สั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทำโรดแมปอุ้มสายการบินประสานกู้ซอฟท์โลน ที่ได้รับร้องขอความช่วยเหลือในขณะนี้

วันนี้( 12 ส.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 8/2564 (11 ส.ค. 2564) ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศในระยะสั้น เพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติและแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาระบบการบินของไทยมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน โดยได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมรองรับให้อุตสาหกรรมการบินกลับมาเป็นปกติในช่วง 2-4 ปีข้างหน้า ตามข้อมูลการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อวางแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินสามารถเตรียมพร้อมรับโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อการบินกลับมาเป็นปกติได้ทัน และการเดินหน้าพัฒนาระบบการบินทุกมิติเพื่อให้ไทยสามารถรักษาสถานะความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค และพร้อมเป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกในระยะยาว

สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้น กบร. ยังคงตรึงนโยบายให้ความช่วยเหลือสายการบินในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปี 2564 และคาดว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือต่อไปอีกหากสถานการณ์ยังไม่ฟื้นตัวในปี 2565 ซึ่งในการประชุมได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีที่สายการบินประสบสภาวะวิกฤตและยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอจนบางรายอาจไม่สามารถประคับประคองให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ กพท.เป็นเจ้าภาพดำเนินการโดยร่วมกับสายการบินจัดทำรายงานการวิเคราะห์และความจำเป็นที่สายการบินจะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ที่สายการบินร้องขอความช่วยเหลือในขณะนี้

ทั้งนี้กพท. รายงานว่าภายใน ส.ค. 2564 นี้ จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการบินหารือครั้งใหญ่เพื่อรับฟังปัญหา จัดทำแนวทางกำหนดแผนงาน (Roadmap) และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมการบินของไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และเตรียมความพร้อมด้านการบินของประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกัน เพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะการบินที่ปกติ

ข่าวแนะนำ