แบงก์เล็กยันเงินไม่ไหลออกลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้าน

TNN ONLINE

Wealth

แบงก์เล็กยันเงินไม่ไหลออกลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้าน

แบงก์เล็กยันเงินไม่ไหลออกลดคุ้มครองเงินฝากเหลือ1ล้าน

แบงก์เล็กชูผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ดึงฐานลูกค้าเงินฝาก มั่นใจลดคุ้มครองเงินฝากไม่กระทบ ชี้ผู้ฝากเงินกระจายความเสี่ยงการลงทุน ทั้งกองทุน-ตราสารหนี้ไว้อยู่แล้ว

นางสาวดุษฎี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เปิดเผยว่า การปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งมีผลวันนี้ (11ส.ค.) ลูกค้ามีความเข้าใจการปรับเกณฑ์ดังกล่าว และรับความเสี่ยงได้ ที่สำคัญคือยังความเชื่อมั่นในธนาคารที่รับฝากเงินสามารถดูแลได้ แต่อาจเห็นการโยกเงินฝากของกลุ่มคนวัยเกษียณเพียงบางราย ในช่วง 1-2 วันแรกเท่านั้น เพราะจำนวนเงินคงไม่มาก และเป็นการกระจายการลงทุนมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ไหลออกจากการลดคุ้มครองเงินฝากเป็นหลัก ประกอบกับในภาวะโควิด ที่มีความไม่แน่นอนสูง ลูกค้าเองต้องติดตามสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ


"การปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากครั้งนี้ ไม่น่ากังวลเหมือน 5 ปีก่อน หากทำในช่วงนั้น เราเคยวิเคราะห์ว่า คนจะตกใจ 2-3 เดือนแรก ทำให้มีเงินไหลออกมากกว่าตอนนี้ เพราะตอนนั้นดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 3-4% แต่หลังจากนั้นก็เลื่อนการปรับลดลงวงเงินคุ้มครองเงินฝากมาเรื่อย ๆ และดอกเบี้ยปัจจุบันต่ำ 0.2-1.5% ส่วนใหญ่ลูกค้าเงินฝากก็โยกเงินไปลงทุนประเภทอื่นที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า และได้เตรียมตัวกับเรื่องนี้ล่วงหน้าไปแล้ว"


นอกจากนี้ในปัจจุบันฐานะการเงินธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ก็มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน สามารถดูแลเงินฝากของลูกค้าได้ ทั้งจำนวนและในส่วนที่เกินจากความคุ้มครองขั้นต่ำด้วย


ทั้งนี้ในส่วนของธนาคารที่ผ่านมาได้เตรียมตัวเรื่องนี้กับกลุ่มลูกค้าเวลธ์มาตลอด ประกอบกับทางเลือกการลงทุนมีเพิ่มขึ้นและยังให้ผลตอบแทนที่ดีนอกเหนือจากเงินฝาก โดยธนาคารได้นำเสนอการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำมานาน ซึ่งลูกค้าเงินฝากของธนาคารได้โยกเงินฝากไปลงทุนอื่นๆของธนาคารไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากแล้ว เช่น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล และกองทุน ทำให้เงินฝากต่อรายเหลือไม่มาก


นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP กล่าวว่า การทำธุรกรรม ฝากถอนยังเป็นปกติ เงินฝากที่ครบเทอม ลูกค้าก็ฝากต่อไม่ได้ลดจำนวนลง โดยธนาคารยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของเงินไหลออกที่ชัดเจน


ทั้งนี้ธนาคารไม่ได้มีความกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการลดการค้ำประกันทั้งระบบ และธนาคารเชื่อว่า ธนาคารมีผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นที่ใกล้เคียงเงินฝากให้บริการแก่ลูกค้า แม้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการกระจายความเสี่ยง เช่น กองทุน , ตราสารหนี้ ฯลฯ ปัจจุบันมูลค่าเงินฝากของธนาคารอยู่ที่ราว 260,000 ล้านบาท ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง