คลังเมินขยายเพดานหนี้สาธารณะคาดสิ้นปีแตะ 58%

TNN ONLINE

Wealth

คลังเมินขยายเพดานหนี้สาธารณะคาดสิ้นปีแตะ 58%

คลังเมินขยายเพดานหนี้สาธารณะคาดสิ้นปีแตะ 58%

คลังเมินขยายเพดานหนี้สาธารณะใหม่ ตามข้อเสนอกกร. ขอดูแผนเงินกู้ให้ชัดเจนก่อน คาดสิ้นปีแตะ 58% จากกรอบปัจจุบัน 56.09%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กก ร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เสนอให้รัฐบาลขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะเป็น 65-70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เนื่องจากมองว่าพระราชกำหนด (พ.ร. ก.) เงินกู้ทั้งสองฉบับ วงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ไม่เพียงพอเยียวยาโควิดว่า ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีการปรับกรอบเพดานหนี้สาธารณะให้สูงขึ้น โดยจะยังคงยึดเพดานหนี้อยู่ที่ 60% ของจีดีพี ซึ่งเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง


“การจะกู้เงินเพิ่มนั้นจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการกู้เงินตามพ.ร.ก.ได้ ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะมองว่ายังไม่จำเป็นต้องขยายเพดานให้สูงขึ้น”นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวว่า พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มีการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ในส่วนของฟื้นฟูและเยียวยาแล้ว จำนวน 840,000 ล้านบาท


ส่วนพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาท ที่ออกมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากโควิดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกู้ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบไว้ เนื่องจากจะต้องรอดูแผนงานก่อน ซึ่งถ้าแผนงานต่าง ๆ ผ่านครม.แล้ว สบน.ถึงจะดำเนินการกู้เพื่อนำมาใช้จ่าย

เตรียมชงแผนก่อนกู้ใช้จ่าย


ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 หนี้สาธารณะต่อจีดีพียังอยู่ที่ 56.09% และคาดว่าจนถึงสิ้นปี 64 หนี้สาธารณะจะสูงขึ้นอยู่ที่ระ ดับ 58% เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับเพดานหนี้สาธารณะในขณะนี้


อย่างไรก็ตามจะต้องรอดูตัวเลขจีดีพีจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ครั้งต่อไปว่าจะปรับจีดีพีหรือไม่ แต่ขณะนี้หนี้สาธารณะต่อจีดีพียังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ 60% แน่นอน


ส่วนกาทบทวนกรอบเพดาหนี้สาธารณะ เนื่องจากครบรอบกำหนด 3 ปีที่จะต้องมีการทบทวนกรอบวินัยการเงินการคลัง

หลังจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 61 นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เพื่อทบทวนกรอบหนี้สาธารณะ

ข่าวแนะนำ