รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้

TNN ONLINE

Wealth

รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้

รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้

เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ธนาคารจะทยอยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 3 ล้านคนนั้น ล่าสุดรัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านธนาคารของผู้ประกันตนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ ซึ่งจะแบ่งเป็น ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง สูงสุด 7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม

ขณะที่นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา ได้รับวันที่ 9 สิงหาคม เช่นเดียวกับลูกจ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนม. 39 , ม.40 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับกระทรวงการคลังแล้ว พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม

เมื่อผ่านการอนุมัติจาก ครม. จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และโอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนจะทำการจ่ายเงินผ่าน "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับบัตรประชาชน โดยคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม เป็นต้นไป


ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเป็นลูกจ้างในเงื่อนไขตามมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแน่นอนหรือไม่ เราไปเช็กเงื่อนไขกันอีกครั้ง ก่อนที่แบงก์จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันพรุ่งนี้

โดยเงื่อนไขลูกจ้างม.33 ในพื้นที่ควบคุมโควิดสีแดงเข้มที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวมีดังนี้

1. นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นผู้ได้สิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไข โดย สปส.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของ สปส.

2. ผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับ "บัตรประชาชน" จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนใหม่

3. ผู้ประกันตนที่ได้สิทธิและมีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะต้องดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือ มาเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง โดยทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

4. ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิและยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก สามารถใช้บริการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นค่อยลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อขอ

รับสิทธิตามมาตรการเยียวยาดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือช่องทาง ที่สามารถทำได้ สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารที่ใช้บริการอยู่


ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th จะปรากฏแบนเนอร์ ให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ ( ดังรูปด้านล่าง)

รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้

หากเป็นผู้ประกันตนม.33 ให้คลิกที่แถบ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 33 ) ซึ่งจะลิงก์ไปยังหน้าให้ท่านกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน จากนั้นให้กรอกตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นจึงกดที่ปุ่ม ค้นหา แล้วระบบจะแสดงสถานะว่าเราได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาตามมาตรการหรือไม่


รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้


รีเช็ก!เงื่อนไขรับเงินประกันสังคม ม.33 เยียวยาโควิดพื้นที่สีแดงเข้ม ก่อนแบงก์โอนให้พรุ่งนี้


โดยผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 , มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 สามารถตรวจสอบสถานะด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม และหากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง