รู้จัก หุ้นIPO "STECH"เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

TNN ONLINE

Wealth

รู้จัก หุ้นIPO "STECH"เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

รู้จัก หุ้นIPO STECHเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

ทำความรู้จัก หุ้นน้องใหม่ " STECH" หรือ "สยามเทคนิคคอนกรีต" เข้าเทรดวันแรก เปิดราคาไอพีโอหุ้นละ 2.78 บาท น่าสนใจแค่ไหน?

วันนี้( 23 ก.ค.64) การระดมทุนของ "สยามเทคนิคคอนกรีต" ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ในราคาหุ้นละ 2.78 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าระดมทุน 565.73 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอที่ 2,015.5 ล้านบาท โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 14.14 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้


นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ "สยามเทคนิคคอนกรีต" (STECH) เชื่อมั่นว่าหุ้นไอพีโอของบริษัทจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโอกาสการเติบโตรับอานิสงส์การลงทุนในประเทศ


ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุน จำนวนประมาณ 550 ล้านบาท นำไปใช้ขยายธุรกิจเสาคอนกรีตอัดแรง ประมาณ 298 ล้านบาท ตามโครงการที่วางไว้ โดยลงทุนในโรงงานใหม่ 2 แห่งที่ชลบุรี และมุกดาหาร รวมทั้ง เพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานเดิม เพื่อตอกย้ำจุดแข็งการมีโรงงานกระจายอยู่หลายภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงและอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้น เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป


ผู้บริหารของ "สยามเทคนิคคอนกรีต" ยังย้ำด้วยว่าปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือที่รอส่งมอบ (Backlog) เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีโอกาสประมูลงานเพิ่ม จึงเชื่อว่า จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายหรือเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,550.33 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 140.60 ล้านบาท


สำหรับ "สยามเทคนิคคอนกรีต" เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEC” ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ ให้แก่ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และงานก่อสร้างที่บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ ได้แก่ งานติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง

ข่าวแนะนำ