กทพ.ประกาศให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 3 วัน จำกัดเวลาตามล็อกดาวน์

TNN ONLINE

Wealth

กทพ.ประกาศให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 3 วัน จำกัดเวลาตามล็อกดาวน์

กทพ.ประกาศให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง 3 วัน จำกัดเวลาตามล็อกดาวน์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศ เว้นค่าผ่านทาง 3 เส้นทาง 3 วัน 24,25,28 ก.ค.64 แต่ยังจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.

วันนี้ (22 ก.ค.64) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายทาง 24 , 25 และ 28 ก.ค.นี้ 2564 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ดังนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

- ทางพิเศษศรีรัช

- ทางพิเศษอุดรรัถยา

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง ตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง ขับปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

อย่างไรก็ตาม จากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ยกระดับ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด ลดการเคลื่อนย้ายเดินทางประชาชน ห้ามออกนอกเคหสถาน ยกเว้น จัดหา อาหาร ยา เวชภัณฑ์ ส่วน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 20.00 น. และห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน

กทพ. ยังจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง