เปิดวิธีแก้ "สินมั่นคง" ส่งจดหมายยกเลิกประกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

Wealth

เปิดวิธีแก้ "สินมั่นคง" ส่งจดหมายยกเลิกประกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

เปิดวิธีแก้ สินมั่นคง ส่งจดหมายยกเลิกประกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แนะนำ ผู้ได้รับจดหมายยกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัย "สินมั่นคง" ให้ทำตามนี้ เพื่อยืนยันการปฏิเสธการบอกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบผู้บริโภค

จากกรณีที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัย ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ "เจอ จ่าย จบ" หรือ "COVID 2 in 1"

โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป โดยบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้ (17 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีลูกค้าของบริษัทดังกล่าวได้รับจดหมายยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19 แล้วหลายราย ขณะที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ออกมาให้คำแนะนำผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่งคงประกันภัย โดยระบุว่า

หากท่านได้รับจดหมายยกเลิกสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ตามตัวอย่างจดหมายภาพที่ 1 ให้ผู้บริโภค หรือผู้เสียหายทำจดหมายขอปฏิเสธการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ตามตัวอย่างจดหมายที่ 2 เพื่อ "ยืนยันการปฏิเสธการบอกเลิกสัญญา" ที่ไม่เป็นธรรมและเอาเปรียบผู้บริโภค

เปิดวิธีแก้ สินมั่นคงประกันภัย ส่งจดหมาย ยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19 ถึงบ้าน ต้องทำอย่างไร?

เปิดวิธีแก้ สินมั่นคงประกันภัย ส่งจดหมาย ยกเลิกกรมธรรม์โควิด-19 ถึงบ้าน ต้องทำอย่างไร?

จากนั้น ให้ส่งจดหมายไปยัง บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และส่งสำเนาอีกฉบับไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อดำเนินการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย


ข้อมูลจาก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง