เปิดงบการเงิน 'สินมั่นคง' หลังดรามา ยกเลิกประกันโควิด

TNN ONLINE

Wealth

เปิดงบการเงิน 'สินมั่นคง' หลังดรามา ยกเลิกประกันโควิด

เปิดงบการเงิน 'สินมั่นคง' หลังดรามา ยกเลิกประกันโควิด

เจาะฐานะการเงิน "สินมั่นคงประกันภัย" หลังจากมีกรณียกเลิกประกันโควิด-19 โดยพบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิลดลง แต่ในภาพรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 1,661.78 ล้านบาท ยังเพิ่มขึ้น

เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ติดตามข่าว กรณีที่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ SMK ออกมาประกาศบอกเลิก "กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโควิด-19แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1" ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1 โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ เมื่อล่วงพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไป จนกลายเป็นกระแสดรามาบนโลกโซเชียลอย่างหนัก ขณะเดียวกัน หน่วยงานในฐานะนายทะเบียนอย่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ต้องออกโรง เรียกบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเจรจาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประชาชนผู้ที่ถือกรมธรรม์ดังกล่าว


โดยหากดูฐานะทางการเงินของ "สินมั่นคงประกันภัย" ก็พบว่า ในช่วงไตรมาส1ปี2564 มีรายได้ 2,452.74 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 176.23 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 191.68 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาสแรกปีนี้ 1,661.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่1,228.64 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 16,496.92 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 9,322.10 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 7,174.83 ล้านบาท


ขณะที่งวดปี 2563 พบว่ามีรายได้รวม 10,413.96 ล้านบาท ลดลงจากปี2562 ที่มีรายได้รวม 11,375.59 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 757.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 677.45 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 15,784.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 15,932.83 ล้านบาท มีหนี้สินทรัพย์รวม 8,883.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ 9,389.19 ล้านบาท และ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 6,901.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2562 ที่ 6,543.64 ล้านบาท


ส่วนโครงสร้างหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(ณ 10 มี.ค. 2564)


1. บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 50,037,760 หุ้น หรือ 25.02%


2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITEDจำนวน21,750,000 หุ้น หรือ 10.88%


3. EUROCLEAR NOMINEES LIMITED จำนวน21,749,990หุ้น หรือ10.88%


4. นาง ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์ จำนน 17,166,365 หุ้น หรือ 8.58%


5. นาย เรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ จำนวน14,976,578 หุ้น หรือ 7.49%


6. นาย เรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ จำนวน14,885,810 หุ้น หรือ7.44%


7. นาง วิจิตรา ดุษฎีสุรพจน์ จำนวน 8,631,426หุ้น หรือ 4.32%


8. นาง อัญชุลี คุณวิบูลย์ จำนวน 8,621,810หุ้น หรือ 4.31%


9. นาง สุวิมล ชยวรประภา จำนวน 8,316,549หุ้น หรือ4.16%


10. นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ จำนวน 4,205,410 หุ้น หรือ 2.10%ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง