(คลิป) โครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท

TNN ONLINE

WEALTH

(คลิป) โครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท

(คลิป)  โครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท

โครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท

โครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” ประสบความสำเร็จกับยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลยอดขายโครงการทะลุ 13,000 ล้านบาท ด้วยจุดเด่นที่เป็นโครงการเมือง เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น พร้อมผสมผสานธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน และการออกแบบที่ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวจากหลากหลายเจเนอเรชั่นได้มาอยู่ใกล้ชิดกันอย่างลงตัว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง