บี.กริมเพาเวอร์จับมือซีเมนส์ฯ เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

TNN ONLINE

WEALTH

บี.กริมเพาเวอร์จับมือซีเมนส์ฯ เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บี.กริมเพาเวอร์จับมือซีเมนส์ฯ เดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ฯ ลงนามเดินหน้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10 โครงการ พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพ-บริหารการผลิตแบบดิจิทัล

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) จำนวน 10 โครงการ ร่วมกับ นายธอร์บยอร์น ฟอร์ส รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อินดัสเทรียล แอปพลิเคชัน ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ และนายมาร์คุส ลอเรนซีนี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ประเทศไทย ผู้นำด้านการผลิตและนำส่งพลังงานไฟฟ้าระดับโลก ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


สำหรับโครงการดังกล่าวงตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมทั่วประเทศไทย รวมกำลังการผลิตติดตั้งเดิมทั้งหมด 1,294 เมกะวัตต์ เพื่อปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะความพร้อม และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 44 เมกะวัตต์ และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเพิ่มสูงสุดที่ 55% เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพ เสถียรภาพสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน


มร.ธอร์บยอร์น ฟอร์ส กล่าวว่า ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ มีความยินดีมากที่จะได้ยกระดับความร่วมมือกับบี.กริม เพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ทั้งในเรื่องความพร้อมในการจัดจำหน่าย (Availability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) แล้ว ยังจะมีการนำระบบดิจิทัล (Digitalization) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการซ่อมบำรุงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตให้กับบี.กริม เพาเวอร์ และยังมีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเรื่องอื่นๆ อย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต

ข่าวแนะนำ