TNN สมาคมภัตตาคารไทยวอนรัฐช่วยธุรกิจเข้าถึงซอฟต์โลน

TNN

Wealth

สมาคมภัตตาคารไทยวอนรัฐช่วยธุรกิจเข้าถึงซอฟต์โลน

 สมาคมภัตตาคารไทยวอนรัฐช่วยธุรกิจเข้าถึงซอฟต์โลน

สมาคมภัตตาคารไทยวอนหน่วยงานรัฐช่วยธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนเบื้องต้น 30% ของรายได้ หลังโครงการจับคู่กู้เงินพาณิชย์เอกชนร่วมแล้วไม่ผ่านเกณฑ์อยู่สถานะเป็นหนี้เสียจากพิษโควิด

 นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย  เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้สมาคมภัตตาคารไทยจะเดินเรื่องมาตรการด้านเศรษฐกิจ เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันมีมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือโครงการจับคู่กู้เงินของกระทรวงพาณิชย์ แต่สมาคมได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านอาหารว่าส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง หรือไม่ผ่านเกณฑ์ขอสินเชื่อ  


ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการอาหารเกือบทั้งหมดอยู่ในสถานะเป็นหนี้เสีย และต้องเผชิญกับภาวะโควิดมากกว่าปีครึ่ง ร้านอาหารไม่มีสายป่านยาวทำให้มีปัญหาสภาพคล่อง  ทั้งการซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าเช่าพื้นที่ที่ จ่ายค่าจ้างพนักงาน จึงจำเป็นต้องการเงินทุนมาช่วยเหลือในส่วนนี้ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ต้องการเงินทุนจำนวนมาก อาทิ ในพื้นที่ภูมิภาคต้องการเพียงหลักแสนบาทเท่านั้นเพื่อประคองธุรกิจไปได้อีก 6 เดือน แต่กลับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน


 "มาตรการสินเชื่อต่างๆ มีการปรับเกณฑ์ให้เข้าถึงง่ายขึ้น  โดยเฉพาะโครงการจับคู่กู้เงิน ของกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดมีการจัดงานในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ พัทลุง ปทุมธานี และกาญจนบุรี ชวนร้านอาหารในพื้นที่เข้าโครงการ แต่สุดท้ายก็ยื่นขอสินเชื่อไม่สำเร็จ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านทางสมาคมภัตตาคารแต่ด้วยเกณฑ์ต่างๆ ทำให้ยังอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสาร"


สำหรับวิธีการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการการระบาดของโควิด-19 ที่ง่ายที่สุด คือ ถ้าร้านยังดำเนินธุรกิจได้อยู่ และเคยมีรายได้  อยากให้รัฐบาลช่วยทันทีในรูปของสินเชื่อ 30% ของรายได้ที่เคยได้รับ เพราะทุกร้านเคยแสดงรายได้กับทางสรรพากรและเสียภาษีตามกฎหมายอยู่แล้ว  ซึ่งปัญหาการขาดรายได้เกิดในปี 2563 ดังนั้น ก็ดึงข้อมูลในปี 2562 ออกมาดูว่าร้านนั้นเคยมีรายได้เท่าไร แล้วนำมาคำนวณเพื่อปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ประคองธุรกิจต่อไปได้ 


 

ข่าวแนะนำ