สายการบินแข่งเดือด! ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ได้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5%

TNN ONLINE

WEALTH

สายการบินแข่งเดือด! ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ได้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5%

สายการบินแข่งเดือด! ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ได้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5%

สายการบินแข่งเดือด! "ไทยไลออ้อนแอร์" ประกาศให้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5% สำหรับลูกค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศ พร้อมให้โหลด นน. ฟรี 10 Kg. ตั้งแต่ 11-30 มิ.ย.นี้

ภายหลังจากที่รัฐบาลไทยเริ่มคิกออฟเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยให้เป็นวาระแห่งชาตินั้น

ล่าสุด วันนี้ (10 มิ.ย.64) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เปิดเผยว่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสายการบินไทย จึงให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกหรือครบทั้ง 2 เข็ม สามารถรับส่วนลด 5% สำหรับบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ เฉพาะการจองที่สนามบินเท่านั้น พร้อมรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการจองและตัดบัตร)

สำหรับผู้โดยสารที่สนใจ เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารในการฉีดวัคซีนตัวจริง หรือแสดงผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมก็ได้ โดยต้องสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 11 – 30 มิ.ย.64 และมีกำหนดวันเดินทางตั้งแต่ 11 มิ.ย.- 30 ก.ย.64 สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ จากดอนเมือง สู่เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, หาดใหญ่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง และเส้นทางบินข้ามภูมิภาค คือ หาดใหญ่-อุดรธานี และเชียงใหม่–อู่ตะเภา เป็นต้น

ทั้งนี้ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย โดยสายการบินพร้อมมอบความอุ่นใจ และความปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน

สายการบินแข่งเดือด! ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ได้ส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร 5%

ข่าวแนะนำ