บลจ.กสิกรไทยปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก 668 ล้าน ชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตสูง

TNN ONLINE

WEALTH

บลจ.กสิกรไทยปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก 668 ล้าน ชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตสูง

บลจ.กสิกรไทยปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก 668 ล้าน  ชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตสูง

บลจ.กสิกรไทย ประกาศจ่ายปันผล 6 กองทุนต่างประเทศ รวม 668 ล้านบาท ดีเดย์ 14 มิ.ย.นี้ เผยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกหนุนหุ้นโลกฟื้นตัว ชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตต่อเนื่อง

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า เตรียมจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศ ณ รอบผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 31 พฤษ ภาคม 2564 จำนวน 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย


กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-CHINA-A(D)) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ทุกกองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 668.17 ล้านบาท

สำหรับกองทุน K-GA, K-GLOBE และ K-GINCOME-SSF มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.59%, 33.97% และ 19.01% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) ทั้งนี้ จากอัตราเงิน เฟ้อสหรัฐฯที่ปรับตัวขึ้นแรงทำให้ตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังยืนยันจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไป ซึ่งช่วยลดความกังวลให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวต่อได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเงินเฟ้อ การจ้างงาน ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต

ส่วนกองทุน K-CHINA-A(D) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.58% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) และมีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนทั้งสิ้น 22 ครั้ง เป็นเงิน 5.45 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานโลก (Supply Chain) โดยเฉพาะจีนที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ ทำให้เศรษฐกิจจีนยังเติบโตได้ดี


อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน โดยในแง่ระดับราคายังมีความน่าสนใจอยู่มาก อีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านนวัตกรรม และการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

ด้านกองทุน K-USXNDQ-A(D) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 36.78% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว Morningstar ในประเภท Overall Rating (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 พ.ค. 64) นอกจากนี้ กองทุน K-USXNDQ-A(D) มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 31 ครั้ง เป็นเงิน 10.00 บาทต่อหน่วย


ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐ กิจโลก ก็ไม่ได้กระทบโดยตรงต่อภาพการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เนื่องจากรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของคนทั่วโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงก็ตาม อีกทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถนำมาต่อยอดและปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจในมิติอื่นๆ อีกในอนาคต

สำหรับกองทุน K-GINFRA มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 18.12% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนต้องติดตามแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่งโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ผู้ลงทุนยังคงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (Search for Yield) ดังนั้น หุ้นกลุ่มนี้จึงยังคงมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-GA, K-GLOBE, K-GINCOME-SSF, K-CHINA-A(D), K-USXNDQ-A(D) และ K-GINFRA สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน K-GA, K-GINCOME-SSF, K-CHINA-A(D), K-USXNDQ-A(D) และ K-GINFRA มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ / กองทุน K-GLOBE ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ข่าวแนะนำ