กรุงศรีฯอุ้มลูกหนี้ฝ่าโควิด ยอดสินเชื่อทะลุ2แสนล้าน

TNN ONLINE

WEALTH

กรุงศรีฯอุ้มลูกหนี้ฝ่าโควิด ยอดสินเชื่อทะลุ2แสนล้าน

กรุงศรีฯอุ้มลูกหนี้ฝ่าโควิด   ยอดสินเชื่อทะลุ2แสนล้าน

แบงก์กรุงศรีอยุธยาขานรับธปท. เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ทำงานเชิงรุก ระบุช่วยลูกหนี้ไปแล้ว 3 หมื่นราย ยอดสินเชื่อทะลุ 2 แสนล้าน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯขานรับมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ทำงานเชิงรุกเพิ่มขึ้นให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึงและตรงจุด พร้อมเตรียมวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยหนุนสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจ โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไปแล้วกว่า 30,000 ราย เป็นยอดสินเชื่อกว่า 200,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารจะมุ่งช่วยเหลือทั้งลูกค้าปัจจุบันของธนาคารและลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยลูกค้าปัจจุบันสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร และลูกค้าใหม่สามารถขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยนับรวมทุกวงเงินจากทุกสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ 2% ใน 2 ปีแรก และในช่วง 6 เดือนแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมแล้วอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากสินเชื่อฟื้นฟู

ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสามารถเข้าร่วมมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ด้วยการนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโอนให้ธนาคารเพื่อลดภาระหนี้ อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถเช่าทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้และยังสามารถซื้อทรัพย์คืนในช่วงเวลา 3-5 ปีได้ ทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่ออีกด้วย ทำให้ไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินชั่วคราวและลูกค้ายังสามารถรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้ เพิ่มโอกาสในการกลับมาดำเนินธุรกิจได้ในอนาคต

ทั้งนี้ นอกจากมาตรการจาก BOT แล้ว กรุงศรียังคงมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเช่นเดียวกับที่ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้าธุรกิจมาโดยตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 โดยให้ความช่วยเหลือในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระเงินต้น พักชำระค่างวด ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และปรับประเภทวงเงินสินเชื่อ

ขณะนี้ได้มีลูกค้ายื่นความประสงค์ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากทั้งมาตรการจากธปท. และมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมาแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งธนาคารกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแล้ว กรุงศรียังคงเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าในการขยายโอกาสทางธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดที่ลูกค้าประสบความยากลำบากในการรักษายอดขาย โดยธนาคารจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับลูกค้ากับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ที่มีเครือข่ายลูกค้าทั่วโลก

กรุงศรีมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อช่วยต่อยอดกลไกพลวัตของตลาดให้ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ นอกจากลูกค้าธุรกิจแล้ว กรุงศรียังได้ช่วยเหลือลูกค้าบุคคลไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ ลูกค้าบัตรเครดิต ผ่านมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วรวมกว่า 228,984 บัญชี (ตัวเลข ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ข่าวแนะนำ