เปิดเงื่อนไข "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"รับนทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดเงื่อนไข "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"รับนทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

เปิดเงื่อนไข ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รับนทท.ต่างชาติ 1 ก.ค.นี้

เปิดเงื่อนไข "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" รับ "นักท่องเที่ยวต่างชาติ" เข้ามาเที่ยวไทยต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 ในที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต หรือ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"(Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวสามารถมาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อเป็นการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เกิดการใช้จ่าย ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมาหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ


ซึ่งเงื่อนไขภายใต้โมเดล "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" นั้นจะมีข้อปฏิบัติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว ดังนี้

1.เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

2.ผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

3.กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้

4.เด็กอายุระหว่าง 6 - 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต

5.ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO

6.มีการติดตั้งแอพพลิเคชันแจ้งเตือน

7.พำนักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้

8.รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA


โดยได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้แผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต (Better Phuket Initiatives) เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการสร้างคุณค่าและประสบการณ์โดย การเตรียมพร้อมการท่องเที่ยววิธีชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ รวมถึงเตรียมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว


หลังจากนี้ ททท. จะนำเสนอรายละเอียดของแผนการดำเนินงานต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปข่าวแนะนำ