"พาณิชย์"ช่วยร้านอาหารฝ่าโควิด ถกแบงก์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

TNN ONLINE

WEALTH

"พาณิชย์"ช่วยร้านอาหารฝ่าโควิด ถกแบงก์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

พาณิชย์ช่วยร้านอาหารฝ่าโควิด ถกแบงก์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

"พาณิชย์" ประสานสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้ร้านอาหาร ช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้( 3 มิ.ย.64) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานสถาบันการเงินจัดแคมเปญเฉพาะกิจ เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้น


โดยแคมเปญพิเศษดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

1.การจัดสัมมนาออนไลน์ เป็นการให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยกิจกรรมนี้ ได้จัดไปแล้วในวันที่ 1 และ 2 มิ.ย.2564 และจะมีอีกครั้งวันที่ 4 มิ.ย.2564 ผ่านทาง Facebook Group บสย. (https://bit.ly/3bCcbw2) และสามารถรับชมย้อนหลังได้

2.กิจกรรม Matching เป็นการเจรจาขอสินเชื่อพร้อมยื่นเอกสารตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 มิ.ย.2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญดังกล่าว ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และศึกษารายละเอียดในการพิจารณาสินเชื่อให้รอบคอบ เนื่องจากสถาบันการเงินจะมีเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน และมีสินเชื่อหลากหลายประเภท ดังนั้น จึงควรเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจของตนเอง คาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น


ข่าวแนะนำ