IP จับมือม.สงขลาฯลุยศึกษา “กระท่อม” ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

TNN ONLINE

WEALTH

IP จับมือม.สงขลาฯลุยศึกษา “กระท่อม” ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

IP จับมือม.สงขลาฯลุยศึกษา “กระท่อม”   ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

IP จับมือ.สงขลานครินทร์ ลุยวิจัย-พัฒนา “กระท่อม” ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร ตั้งเป้ารายได้แตะ 2,500 ล้านบาทภายในปี 68

ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสง

ขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนากระท่อม และสารสกัดจากกระท่อม เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจรมาตรฐานระดับสากล อาทิ เวชภัณฑ์, โภชนบำบัด, อาหารเสริม และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เป็นต้น ขยายฐานต่อจิ๊กซอว์การเติบโตแข็งแกร่งผลักดันรายได้แตะระดับ 2,500 ล้านบาท ภายในปี 2568 ตามแผนที่วางไว้

“โครงการความร่วมมือครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งนับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญของการเดินหน้าสู่บริษัทชั้นนำในการวิจัยพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบครบวงจรมาตรฐานโลก ผลักดันแบรนด์ INTERPHARMA ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ยกระดับการเติบโตสู่บริษัทชั้นนำระดับสากลรายได้เติบโตแตะ 2,500 ล้านบาทในปี 2568 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”


ด้าน ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยภาคใต้และประเทศ ซึ่งความร่วมมือกับบมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันงานวิชาการและงานวิจัย สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มีประโยชน์ในวงกว้าง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตรการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ


“นับเป็นโอกาสอันดีและยินดีที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ภายใต้ข้อตกลงร่วมการใน MOU ฉบับนี้”ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง