“ศักดิ์สยาม” จี้กทพ.แก้ปัญหาจราจร วิ่งฉิวขึ้น-ลงทางด่วน

TNN ONLINE

WEALTH

“ศักดิ์สยาม” จี้กทพ.แก้ปัญหาจราจร วิ่งฉิวขึ้น-ลงทางด่วน

“ศักดิ์สยาม”  จี้กทพ.แก้ปัญหาจราจร วิ่งฉิวขึ้น-ลงทางด่วน

“ศักดิ์สยาม” จี้กทพ. แก้ปัญหาจราจรติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ พร้อมให้จัดลำดับความสำคัญโครงการ-แหล่งเงินทุนก่อนทำแผน ย้ำต้องเกิดความคุ้มค่า-คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของสภาพปัญหาการจราจรและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ โดยสภาพปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 5 ปัญหาหลัก ได้แก่ 1.ปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ


2. ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยก 3 .ปัญหาจุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ 4. ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และ 5. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับถนนพื้นราบ


สำหรับปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ ปัญหาจุดตัดกระแสจราจร และจุดคอขวดนั้น จะทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมากบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญา ไท-อโศก และบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไทและทางแยกต่างระดับมักกะสัน รวมทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-ท่าเรือ-บางนา


ส่วนปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางจะเกิดขึ้นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางหลักบนช่วงทางพิเศษ ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น และด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษซึ่งเชื่อมต่อกับถนนพื้นราบ เช่น ทางลงถนนพระราม 9 ทางลงถนนประชาชื่น และทางลงถนนเกษตร -นวมินทร์ เป็นต้น


นอกจากนี้กทพ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อบรรจุโครงการทางขึ้น-ลงเพิ่มเติมบริเวณสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางลงถนนเพลินจิต เป็นต้น


ขณะเดียวกันกทพ. ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเบื้องต้น ดังนี้ การเพิ่มทางลงทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมถนนพระราม 9 (ขาเข้าเมือง) และการเพิ่มทางลง ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมถนนจตุรทิศ (ขาเข้าเมือง) เพื่อลดจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางหลัก , การขยายพื้นผิวจราจรบริเวณคอขวดและการก่อสร้างทางเชื่อม (Bypass) เพิ่มเติมบริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน เพื่อแก้ปัญหาคอขวดและจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับ


สำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดไม่สามารถขยายพื้นผิวจราจรได้ อาจจำเป็นต้องก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 โดยเฉพาะบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-อโศก รวมถึงก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาความจุของทางพิเศษบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัชทั้งระบบ


พร้อมทั้งมีการวางแผนสำหรับนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร โดยนำข้อมูลปริมาณการจราจร สภาพจราจรและข้อมูลจุดต้น ทาง-ปลายทาง (OD) แบบ Real Time มาประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น การเปิด Reversible Lane บนทางพิเศษ เป็นต้น


นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้ กทพ. ลงรายละเอียดในการจัดกลุ่มของปัญหาจราจรบนทางพิเศษ และควรแบ่งการดำเนินงานเป็น package โดยให้จัดลำดับความสำคัญประกอบกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและแหล่งเงินที่จะนำมาลงทุนให้ชัดเจน ซึ่งการลงทุนต้องเกิดความคุ้มค่าและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ


ทั้งนี้ให้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างด้วย และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาการจราจรใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กทพ. ดำเนินการศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรเพิ่มเติม ประกอบด้วย บริเวณทางลงถนนแจ้งวัฒนะ (เชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ) และทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-องครักษ์) และให้เร่งดำเนินการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง