ครม.ไฟเขียวเรียก "รถส่วนบุคคล" ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย

TNN ONLINE

WEALTH

ครม.ไฟเขียวเรียก "รถส่วนบุคคล" ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย

ครม.ไฟเขียวเรียก รถส่วนบุคคล ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย

ครม.ไฟเขียวเรียก "รถส่วนบุคคล" ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย ด้าน คมนาคม เร่งออกกฎกระทรวง คาดมีผลบังคับใช้ไม่เกิน ก.ค.นี้

วันนี้ (25 พ.ค.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. (25 พ.ค.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยหลังจากนี้จะจัดทำประกาศตามกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นอกจากนั้น การขออนุญาตใช้แอปฯและผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ เบื้องต้นคาดว่าประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ปลาย มิ.ย. หรือไม่เกิน ก.ค.นี้

ทั้งนี้ ร่างฯ ดังกล่าว กำหนดให้ตัวรถต้องมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ขนาดเล็ก เครื่องยนต์ 50-90 กิโลวัตต์ ขนาดกลาง เครื่องยนต์ 90-120 kW และ ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์มากกว่า 120 kW

สำหรับลักษณะรถจะเป็นรถเก๋ง แวน สองตอน หรือสามตอน ก็ได้ และต้องทำประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร รวมถึงติดเครื่องหมายแสดงการใช้แอปพลิเคชั่น

ส่วนคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยต้องให้บริการผ่านแอปฯ ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

ส่วนอัตราค่าโดยสาร รถขนาดเล็กและกลาง ไม่เกินอัตราของแท็กซี่ธรรมดา ส่วนรถขนาดใหญ่ไม่เกินอัตราของแท็กซี่ VIP ที่มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 200 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการการเดินทางโดยการเรียกใช้บริการผ่านแอปฯ เป็นที่นิยมของประชาชน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จำเป็นต้องกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยสารไม่เกิน 7 คน เป็นอีกประเภทของรถยนต์รับจ้างที่สามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปฯ ได้ถูกกฎหมาย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ประชาชน ส่งเสริมผู้ขับรถยนต์ประกอบอาชีพสุจริต

ข่าวแนะนำ