AEC เพิ่มทุนขาย RO เสริมแกร่ง-รองรับแผนขยายธุรกิจ

TNN ONLINE

WEALTH

AEC เพิ่มทุนขาย RO เสริมแกร่ง-รองรับแผนขยายธุรกิจ

AEC เพิ่มทุนขาย RO เสริมแกร่ง-รองรับแผนขยายธุรกิจ

AEC ประกาศปรับโครงสร้างทุนครั้งสำคัญ  โดยรวมพาร์-ลดทุน-ล้างขาดทุนสะสม  พร้อมเพิ่มทุนขาย RO เสริมแกร่ง-รองรับแผนขยายธุรกิจ

วันนี้( 21 พ.ค.64) นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก จำนวน 3,356,581,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,815,182,788 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,171,763,810 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,356,581,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท


โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ AEC-W6 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 2,856,581,019 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท จองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 11 และ 14-17 มิถุนายน 2564


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการปรับแผนการปรับโครงสร้างทุน ด้วยการรวมพาร์จาก 5 หุ้น เป็น 1 หุ้น ก่อนที่จะลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น


"บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจ และการปรับโครงสร้างทุนและการเพิ่มทุนขาย RO ในครั้งนี้ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับการลงทุน เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงการชำระหนี้ และที่สำคัญคือ จะเป็นเงินทุนสำหรับใช้ลงทุนใน “ไทย สมายล์ บัส” ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในอนาคตได้" นางสาวออมสินกล่าว


สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของ AEC หลังจากนี้ บริษัทฯ เดินหน้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม มีแผนจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งเดินหน้าธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ประเมินว่า สามารถสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ คาดว่า จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของ AEC ไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในปีนี้ ส่วนแผนปรับโครงสร้างกิจการเป็น Holding Company อยู่ระหว่างการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทฯ

ข่าวแนะนำ