รอเลย! คลังโอนเงิน "เราชนะ-ม.33 เรารักกัน" รวบ 2 งวด 20 พ.ค.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

รอเลย! คลังโอนเงิน "เราชนะ-ม.33 เรารักกัน" รวบ 2 งวด 20 พ.ค.นี้

รอเลย! คลังโอนเงิน เราชนะ-ม.33 เรารักกัน รวบ 2 งวด 20 พ.ค.นี้

คลัง เตรียมโอนเงิน "เราชนะ-ม.33 เรารักกัน" รวบ 2 งวด 20 พ.ค.นี้ พร้อมจ่อปล่อยอีก 4 มาตรการหลังโควิด-19 คลี่คลาย

วันนี้( 18 พ.ค.64) ที่ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบฯ โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" อีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

  • โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาทฃ
  • โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท
  • โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท
  • โครงการ ม.33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" วันที่ 24 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยจะเริ่มในเดือนก.ค.-ธ.ค.64 ได้แก่ คนละครึ่ง เฟส 3 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" โครงการ "ยิ่งใช้ ยิ่งได้" ซึ่งทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว ประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง