"พาณิชย์"เปิดคอร์สออนไลน์อบรมธุรกิจออนไลน์ ป้อนมัคคุเทศก์-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

TNN ONLINE

WEALTH

"พาณิชย์"เปิดคอร์สออนไลน์อบรมธุรกิจออนไลน์ ป้อนมัคคุเทศก์-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

พาณิชย์เปิดคอร์สออนไลน์อบรมธุรกิจออนไลน์ ป้อนมัคคุเทศก์-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

"พาณิชย์ "ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สอนทำธุรกิจออนไลน์ สร้างอาชีพหารายได้ พร้อมรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal 

วันนี้( 15 พ.ค.64) นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว บางแห่งเลิกกิจการ แรงงานถูกเลิกจ้าง ตลอดจน พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงโดยหันมาจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ในทุกเวทีการค้า ได้เร่งเข้าช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดฯ รวมทั้ง พนักงานประจำที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ โดยกรมฯ ได้เปิดคอร์สการอบรมการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ผู้ประกอบการสามารถเข้ารับการอบรมผ่านระบบ ZOOM ได้ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร ‘มัคคุเทศก์ยุค New Normal ปรับตัวอย่างไรให้รอด รุ่น 2’ อบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564 และ 2) หลักสูตร ‘ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal อบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ (ส.สอนสนุก) ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Commerce และ LINE คุณติวากรณ์ คำจุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facebook คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน TikTok และคุณสยาม ทรัพย์สีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ มาร่วมถ่ายทอดความรู้การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการขาย และการนำเสนอสินค้าให้โดนใจผู้บริโภค”


“การทำธุรกิจในยุคนี้ ต้องคำนึงทั้งการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และการตลาดแบบผสมผสาน (Omni Channel Marketing) ซึ่งผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ e-Commerce เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งความยืดหยุ่นในการปรับตัวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดในยุค New Normal พร้อมก้าวสู่การค้าออนไลน์ยุค Next Normal ที่จะช่วยสร้างธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” นายทศพล กล่าว


สำหรับผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ใน 2 หลักสูตรดังกล่าว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2547 5959

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง