SO โชว์กำไร 1Q64 โต 17% บริหารจัดการบุคคล-ค่าเช่าบริการหนุน

TNN ONLINE

WEALTH

SO โชว์กำไร 1Q64 โต 17% บริหารจัดการบุคคล-ค่าเช่าบริการหนุน

SO โชว์กำไร 1Q64 โต 17%   บริหารจัดการบุคคล-ค่าเช่าบริการหนุน

สยามราชธานี ประกาศผลประกอบการไตรมาส1 ปี 64 กำไรสุทธิ 39.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ทั้งบริหารจัดการบุคคล-รายได้ค่าเช่าบริการ

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจรชั้นนำระดับประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 39.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.7 ล้านบาท รายได้รวม 510 ล้านบาท จากรายได้ค่าบริหารจัดการบุคลากร 444 ล้านบาท คิดเป็น 87% รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 62 ล้านบาท คิดเป็น 12% ได้แก่ การบริการรถยนต์ให้เช่า ซึ่งบริษัทได้ลูกค้าหน่วยงานรัฐบาลรายใหญ่ที่มีการทำสัญญาระยะยาว และการให้บริการงานบันทึกข้อมูล

ด้านแนวโน้มประสิทธิภาพในการทำกำไรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น โดยการทำโครงการ lean ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 จัดทำให้เพิ่มศักยภาพ ในการทำงานได้ดีขึ้น และต้นทุนการทำธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร ต้นทุนค่าเช่า และค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ลดลงถึง 6% ในไตรมาส 1/2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ในไตรมาสนี้ บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดหลังจาก IPO

ข่าวแนะนำ