เช็กเงื่อนไข! ออมสินปล่อยสินเชื่อเยียวยาโควิดรายละ 10,000 บาท

TNN ONLINE

WEALTH

เช็กเงื่อนไข! ออมสินปล่อยสินเชื่อเยียวยาโควิดรายละ 10,000 บาท

เช็กเงื่อนไข! ออมสินปล่อยสินเชื่อเยียวยาโควิดรายละ 10,000 บาท

ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ผ่านแอป Mymo เท่านั้น เริ่ม 13 พ.ค.นี้ นำร่องพื้นที่สีแดง

วันนี้ (10เม.ย.64) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผย ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น

ผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอพ MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

สามารถยื่นกู้ได้ทางแอพ MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอพ MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอพ MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสิน ติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือ แอพพลิเคชั่นที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง สามารถเพิ่มเติม โทร.1115 และเฟซบุ๊ก : GSB Society


เช็กเงื่อนไข! ออมสินปล่อยสินเชื่อเยียวยาโควิดรายละ 10,000 บาท


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง