กทพ.ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2564

TNN ONLINE

WEALTH

กทพ.ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2564

กทพ.ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2564

การทางพิเศษฯ แจ้ง "วันฉัตรมงคล" 4 พ.ค.2564 นี้ ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย ชวนผู้ใช้ทางสมัครใช้บัตร Easy Pass หลีกเลี่ยงสัมผัสเงินสดป้องกันโควิด-19

วันนี้ (2 พ.ค.64) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่ากทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้


- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


วันที่ 4 พ.ค.64 (วันฉัตรมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19กทพ.ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตรEasy Passเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่างๆซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19ได้อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษEXAT Call Centerโทร1543

นอกจากนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลดApplication "EXAT Portal"เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่นๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ข่าวแนะนำ