DMT เคาะราคา IPO 16 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้

TNN ONLINE

WEALTH

DMT เคาะราคา IPO 16 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้

 DMT เคาะราคา IPO  16 บาทต่อหุ้น  เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย.นี้

ทางยกระดับดอนเมืองเคาะ IPO หุ้น DMT 140 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 16 บาท เปิดจองซื้อ 26-28 เม.ย. คาดเทรดในตลาด 7 พ.ค.นี้ ยันนำเงินขยายลงทุนใหม่-ชำระหนี้คืนเงินกู้ หวังก้าวเป็นผู้นำพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของไทย

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ขณะนี้แบบไฟลิ่งของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 เม.ย.นี้


ทั้งนี้จะ DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คาดว่าจะนำหุ้น DMT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโครงการทางยกระดับดอนเมืองที่มีมานานกว่า 30 ปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน


โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว โดย DMT ให้ความสนใจพัฒนาและบริหารโครงการใหม่ ๆ จากนโยบายภาครัฐเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนและบริหารโครงการทางหลวงพิเศษและทางพิเศษ ตามแผนระยะ 20 ปี (2560-2579) เช่น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางขุนเทียน-บางบัวทอง (M9)


โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย นครปฐม-ชะอำ (M8) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) โครงการทางพิเศษสาย กะทู้-ป่าตอง โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับอัตราภิมุขช่วง รังสิต-บางปะอิน (M5) เป็นต้น รวมถึงแผนขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โครงการจุดพักริมทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน (Rest Area) เป็นต้น

เป้าหมายต้องการเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย โดยนำความเชี่ยวชาญการบริหารโครงการทางยกระดับและทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อขยายงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายภาครัฐที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ”


ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 5 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประกอบด้วย บล. กรุงศรี บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และบล. เอเซีย พลัส


ข่าวแนะนำ