การบินไทย ประกาศผลคัดเลือกพนง.สู่โครงสร้างใหม่ 9,304 คน

TNN ONLINE

WEALTH

การบินไทย ประกาศผลคัดเลือกพนง.สู่โครงสร้างใหม่ 9,304 คน

การบินไทย ประกาศผลคัดเลือกพนง.สู่โครงสร้างใหม่ 9,304 คน

"การบินไทย" ประกาศผลการกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ เผยลอตแรกมีคนยื่น 1.35 หมื่นคน ผ่านการคัดเลือก 9.3 พันคน

วันนี้( 9 เม.ย.64) บริษัท การบินไทย ประกาศผลการกลั่นกรองพนักงานเข้าสู่โครงสร้างใหม่ของบริษัทการบินไทย โดยจากเมื่อเดือน มี.ค.64 การบินไทย มีพนักงานประจำทั้งหมด 17,098 คน สมัครเข้าโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan: MSP) ประมาณ 3,000 คน เหลือพนักงาน 14,159 คน โดยมีผู้แสดงความจำนงเข้ากระบวนการกลั่นกรองทั้งสิ้น 13,554 คน ซึ่งผ่านการกลั่นกรองรอบแรก และประกาศผลเมื่อวันที่ 8 เม.ย. จำนวน 9,304 คน โดยจะมีเอกสาร เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ช่วงกลางเดือน เม.ย.64

บริษัท การบินไทย ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ทั้งในกลุ่มที่ได้รับการกลั่นกรองและไม่ได้รับการกลั่นกรองในรอบแรก หากมีความประสงค์สละสิทธิ์ สามารถดำเนินการได้ โดยกลุ่มพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองรองแรก แต่ต้องการสละสิทธิ์ ให้เข้าระบบ TG Application เลือก MSP B/C ภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 10 เม.ย.64 โดยระบบจะทำการยกเลิกตำแหน่งที่ได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ส่วนกลุ่มพนักงานที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองในรอบที่ 1 สามารถตัดสินใจเข้าใน MSP B/C ในวันที่ 12-29 เม.ย.64

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย เตรียมเปิดให้สมัครเข้ากระบวนการกลุ่นกรองรอบที่ 2 หลังจากมีผู้สละสิทธิ์ และหน่วยงานกลางได้รวบรวมตำแหน่งได้เรียบร้อย ในวันที่ 12-16 เม.ย.2564 โดยจะเปิดในตำแหน่งงานที่ไม่มีผู้สมัคร/ไม่มีผู้เหมาะสม ประมาณ 1,000 อัตรา ตำแหน่งงานที่อาจมีผู้สละสิทธิ์ ซึ่งจะรอข้อมูลหลังวันที่ 10 เม.ย.64 และตำแหน่งงานที่เปิดเพิ่ม 543 อัตราแบ่งเป็น พนักงานประจำ 322 อัตรา และพนักงานชั่วคราว 221 อัตรา ระยะเวลาจ้าง1 ปี

จากนั้นคณะอนุกรรมการ จะดำเนินการกลั่นกรอง ช่วงวันที่ 19-23 เม.ย.64 ประกาศผลกลั่นกรองครั้งที่ 2 วันที่ 28 เม.ย.64 และเปิดให้สละสิทธิ์ในรอบที่ 2 ถึงวันที่ 29 เม.ย.64 และจะปะกาศรายชื่อ สุดท้ายและเริ่มทำงานในโครงสร้างใหม่ วันที่ 1 พ.ค.64 โดยในระหว่างที่ดำเนินการรอบที่ 2นั้น พนักงานยังสามารถสมัคร MSP B/C ได้


ข่าวแนะนำ