ทีเส็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน

TNN ONLINE

WEALTH

ทีเส็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน

ทีเส็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน

ทีเส็บ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้วยมาตรฐาน

ทีเส็บ และ กรมอนามัย จับมือ 23 ภาคีเครือข่าย ร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน นำร่อง 10 เมืองไมซ์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงาน ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการ สร้างความมั่นใจในการเปิดเมืองและการจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสมาคม การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานมหกรรมนานาชาติ หรือ ไมซ์ ให้มีความปลอดภัยทั้งระบบและครอบคลุมทุกภูมิภาค ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่างๆ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


ข่าวแนะนำ