คาดปชช.ใช้จ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน ธปท.ยืนยันสำรองไว้เพียงพอ

TNN ONLINE

WEALTH

คาดปชช.ใช้จ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน ธปท.ยืนยันสำรองไว้เพียงพอ

คาดปชช.ใช้จ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน ธปท.ยืนยันสำรองไว้เพียงพอ

 ธปท. ประเมินยอดเบิกจ่ายธนบัตรช่วงสงกรานต์ปี 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อน พร้อมสำรองธนบัตรไว้เพียงพอกับความต้องการ

วันนี้ ( 2 เม.ย.64) นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ นั้น

ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด 19 รวมถึงมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2563 ที่มีการเลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และใกล้เคียงกับปี 2562 โดยสะท้อนมาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในขณะที่แนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ธปท. ยืนยันได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอข่าวแนะนำ