FINNOMENA ตั้งเป้าขยายทีมแนะนำการลงทุนเพิ่ม 2 เท่าในปี 64

TNN ONLINE

WEALTH

FINNOMENA ตั้งเป้าขยายทีมแนะนำการลงทุนเพิ่ม 2 เท่าในปี 64

FINNOMENA ตั้งเป้าขยายทีมแนะนำการลงทุนเพิ่ม 2 เท่าในปี 64

FINNOMENA ตั้งเป้าขยายทีมผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม เติบโต 2 เท่า จาก 900 คน เป็น 1,800 คน ภายในปี 2564 หวังตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนกลุ่มพร้อมลงทุนในปัจจุบัน

วันนี้( 24 มี.ค.64) นายกสิณ สุธรรมมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด กล่าวว่าในปี 2564 เป็นปีแห่งการตื่นตัวเรื่องการลงทุนของคนไทย โดยปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องการออมเงินและการลงทุนมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี2564 ซึ่งที่ผ่านมา FINNOMENA ได้รับการค้นหาและเข้าถึงนักลงทุนกว่า 72 ล้านครั้งต่อเดือน มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.finnomena.com กว่า 4.5 ล้านครั้ง และมีสมาชิกมากกว่า 320,000 คน ซึ่งปัจจุบันบริหารเงินลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราในฐานะผู้ให้บริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเชี่ยวชาญ มองเห็นโอกาสในการปลดล็อกศักยภาพการเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนของกลุ่มลูกค้า Mass Affluent ที่โดยปกติจะไม่ได้รับการบริการ Financial Advisor จากที่อื่น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ช่วยแนะนำการลงทุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งนักลงทุนส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด ทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งฟินโนมีนา ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้แนะนำการลงทุนเป็น 2 เท่า ในปี 2564 นี้ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 900 คนเป็น 1,800 คน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มีทุน 500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวได้ตลอดการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
FINNOMENA ขยายทีมแนะนำการลงทุนกองทุนรวม ตั้งเป้าโต 2 เท่าในปี 64
ด้านดร. เมธี จันทวิมล Managing Partner บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด เปิดเผยว่า Financial Advisor ของ FINOMENA มีความโดดเด่นตรงที่นอกจะสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าใจหลักการการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ยังให้ทางเลือกความสะดวกในการรับบริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนยุคดิจิทัลที่ไม่ต้องเดินทาง หรือแม้แต่อยู่คนละจังหวัดก็สามารถรับคำปรึกษาจาก Financial Advisor ของ FINNOMENA ได้

FINNOMENA ขยายทีมแนะนำการลงทุนกองทุนรวม ตั้งเป้าโต 2 เท่าในปี 64 สำหรับ FINNOMENA Financial Advisor เป็นบริการที่จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นกลางเพราะไม่ได้สังกัดธนาคารหรือบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ใด ทำให้ FINNOMENA สามารถแนะนำกองทุนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งมี License รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. อีกทั้งยังได้รับการอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้ FA ทุกคนของ FINNOMENA มีศักยภาพ สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงจุด

นอกจากนี้ FINNOMENA ยังใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกกองทุนโดยนำกองทุนจาก 19 บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) หรือกว่า 700 กองทุนมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อให้ได้กองทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน และยังมีระบบการแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุด
ข่าวแนะนำ