เปิดรายได้ "สายงาน IT" โกยเงินเดือนสูงสุด 6.5 แสนบาทต่อเดือน

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดรายได้ "สายงาน IT" โกยเงินเดือนสูงสุด 6.5 แสนบาทต่อเดือน

เปิดรายได้ สายงาน IT โกยเงินเดือนสูงสุด 6.5 แสนบาทต่อเดือน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดรายได้แรงงานด้านไอที โกยสูงสุด 6.5 แสนบาทต่อเดือน ขณะที่สถานการณ์ด้านแรงงานไอที ทั้งประเทศไทย และทั่วโลกยังคงขาดแคลน

วันนี้ (23 มี.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการระดับภูมิภาคประจำประเทศไทย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า แนวโน้มด้านค่าตอบแทนในกลุ่มสายงานไอที มีแนวโน้มที่ปรับสูงขึ้นในทุกปี แต่ละองค์กรมีการแข่งขันในการเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นจากโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรในสายงานไอทีเริ่มตั้งแต่ระดับบัณฑิตจบใหม่ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร โดยเริ่มตั้งแต่ต้นที่ 15,000 ไปจนถึง 650,000 ต่อเดือน แบ่งเป็น

อายุงาน 0-2 ปี เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 - 35,000 / เดือน

อายุงาน 3-5 ปี เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 38,000 - 46,500 / เดือน

อายุงาน 6-8 ปี เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 50,000 - 75,000 / เดือน

อายุงาน 9-10 ปี เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 82,000 - 105,000 / เดือน

อายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 118,000 - 250,000 / เดือน

อายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 280,000 - 650,000 / เดือน

จากสาเหตุสำคัญคือ การเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ เช่น เอไอ, อาร์พีเอ (Robotic Process Automation) บิ๊กดาต้าคลาวด์ ไอโอที และฟินเทคมีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทำให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีของหลายๆ องค์กรเติบโต รวมถึงทุกภาคส่วนของธุรกิจเร่งทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและการเงินรวมทั้งกลุ่มประกันภัย สื่อสาร ค้าปลีก รวมถึงกลุ่มพลังงาน, กลุ่มทรัพยากรบุคคล, ศึกษา และภาคการผลิต

ขณะที่ แรงงานด้านไอที ในประเทศไทย และทั่วโลกยังคงมีปัญหาขาดแคลน ในขณะที่ตลาดไอทีเติบโตสูง จากผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของไอดีซี พบว่า ตั้งแต่ปี 2561-2565 ตลาดไอทีมีสัดส่วนการเติบโตอยู่ที่25.8% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลในไทย ภายในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตที่ 61% ของจีดีพี ส่งผลให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตควบคู่ไปด้วย

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าไทยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวน 5.7 แสนคนต่อปี แต่ทำงานตรงสายงานแค่เพียง 15% เท่านั้น และในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตบัณทิตด้านไอทีที่มีคุณสมบัติเพียงพอกับความต้องการของภาคธุรกิจได้ไม่เกิน 5,000 คน

เปิดรายได้ สายงาน IT โกยเงินเดือนสูงสุด 6.5 แสนบาทต่อเดือน


ข่าวแนะนำ