ไฟเขียว! เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเปลี่ยนลำ เข้า-ออกไทยได้

TNN ONLINE

WEALTH

ไฟเขียว! เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเปลี่ยนลำ เข้า-ออกไทยได้

ไฟเขียว! เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเปลี่ยนลำ เข้า-ออกไทยได้

กพท. ออกประกาศเปิดให้เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบเปลี่ยนลำ เข้า-ออกประเทศไทยได้ เริ่ม 1 มี.ค.นี้

วันนี้ (26ก.พ.64) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 5)


ตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 2 ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2563 รวมถึงฉบับที่ 3 ประกาศเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และฉบับที่ 4 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563 เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น


ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497


ผู้อำนวยการ กพท. จึงออกประกาศเพิ่มความเป็น “อากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight)" (9) ของข้อ 2 ในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในฉบับที่ 2, 3, 4 ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง