www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

TNN ONLINE

WEALTH

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยแจ้งเปิดจุดบริการพิเศษ ลงทะเบียนวันหยุดช่วยผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่

วันนี้( 26 ก.พ.64) เพจเฟซบุ๊ก "ธนาคารกรุงไทย" แจ้งว่า ธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แต่ไม่มี Smartphone โดยเปิดจุดบริการพิเศษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการ ได้ที่ https://krungthai.com/.../krungthai.../promotion-detail/630


สำหรับประชาชน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุและมาด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

www.เราชนะ.com กรุงไทยเปิดลงทะเบียนวันหยุด มีสาขาไหนบ้างเช็กที่นี่!

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง