เปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64

เปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64

เปิดรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู เตรียมเริ่มงานเดือนก.ค.-ส.ค.นี้  คาดใช้งบ 200 ล้านเวนคืนที่ดิน เล็งกำหนดค่าโดยสาร 14-42 บาท แล้วเสร็จปี 67

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) โดยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ NBM ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เมื่อวานนี้ (23 ก.พ.)

เปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64

โดยที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของงานก่อสร้าง และงานระบบรถไฟฟ้า ดังนั้นรัฐบาลจึงเห็นว่าควรมีการยกระดับโครงข่ายเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จึงได้อนุมัติให้บรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายมีวงเงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาครัฐได้รับสิทธิและผลตอบแทนที่ดีกว่าเงื่อนไขเดิม


สำหรับแนวเส้นทางส่วนต่อขยาย จะมีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก ที่สถานีศรีรัช ก่อนเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานี ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี (สถานี MT–01) และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี (สถานี MT–02) รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โครงสร้างรถไฟฟ้าในช่วงนี้เป็นแบบยกระดับ ประกอบด้วย 2 สถานี โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 37 เดือน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2567 และเมื่อโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีปริมาณผู้โดยสารตามคาดการณ์ 13,785 คนต่อเที่ยวต่อวัน เบื้องต้นคาดว่าจะเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14-42 บาท ซึ่งตามสัญญาจะไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้า แต่กรณีต้องการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะต้องมีการเจราจาต่อไปในอนาคตเปิดรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายสีชมพู หลังปิดดีลพร้อมเริ่มงาน ก.ค.64

ทั้งนี้ NBM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนหลัก เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ถือหุ้นในสัดส่วน 75%, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC สัดส่วน 15% และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH สัดส่วน 10%

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง