เปิดบทลงโทษหากพบร้าน เราชนะ ฉวยโอกาสโก่งราคาสินค้า

TNN ONLINE

WEALTH

เปิดบทลงโทษหากพบร้าน เราชนะ ฉวยโอกาสโก่งราคาสินค้า

เปิดบทลงโทษหากพบร้าน เราชนะ ฉวยโอกาสโก่งราคาสินค้า

กรมการค้าภายในเปิดบทลงโทษหากพบร้าน เราชนะ ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือขายราคาสูงเกินควร

วันนี้ (23ก.พ.64) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่ามีร้านค้าในโครงการเราชนะ ปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีสาเหตุ จนประชาชนเดือดร้อนนั้น สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมและประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบแล้ว ได้เน้นย้ำให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคา และห้ามฉวยขึ้นราคา หรือขายราคาสูงเกินควร


ทั้งนี้ ถ้าพบขายแพงเกินสมควร จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 กฎหมายราคาสินค้าและบริการ โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าไม่ปิดป้ายราคา โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท


สำหรับร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีข้อกำหนดว่า ห้ามขายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และปิดป้ายแสดงราคานั้น หากพบทำผิดจะถูกถอนออกจากโครงการทันที ถ้าประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ แจ้งได้ที่โทร.1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง