อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-วัคซีนดันส่งออกสดใส

TNN ONLINE

WEALTH

อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-วัคซีนดันส่งออกสดใส

อานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น-วัคซีนดันส่งออกสดใส

พาณิชย์เผยส่งออกม.ค.มูลค่า 19,706 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.35% รับเศรษฐกิจโลกฟื้น-วัคซีนเริ่มเห็นผล คาดทั้งปีโต 4%

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยในเดือนม.ค. มีมูลค่า 19,706 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.35% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็การขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นับจาก ธ.ค. 63 คิดเป็นมูลค่ากว่า 19,706.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังเป็นการขยายตัวที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 18,319 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากปัจจัยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมถึงมีวัคซีนโควิด-19 เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นขณะที่ การนำเข้าเมีมูลค่า 19,908 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 5.24% เป็นผลมาจากมูลค่าสินค้าที่นำเข้ามาสูงขึ้น ส่งผลให้การค้าขาดดุล 202 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี ทิศทางการส่งออกในปีนี้มองว่าเป็นบวกที่ 4% มูลค่าเฉลี่ยส่งออกต่อเดือนประมาณ 20,093 ล้านเหรียญสหรัฐ จากความต้องการสินค้ายังเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันเริ่มขยายตัว มาตรการกระจายวัคซีนประกอบกับมาตรการส่งเสริมการส่งออกของไทย


นอกจากนี้คาดการณ์การส่งออกครึ่งปีแรกอยู่ที่ 3-5% การส่งออกครึ่งปีหลังคาดว่าอยู่ที่ 3-4% หลังจากทั่วโลกมี วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลให้การค้าของโลกกลับมาดีขึ้นและน่าจะทำให้การส่งออกของไทยกลับมาเป็นบวก 4 %

หรือคิดเป็นมูลค่า 240,727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉลี่ยต่อเดือนส่งออกเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังมาจากปัญหาโควิด-19 การขนส่ง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า


สำหรับตลาดส่งออกสำคัญของไทยยังคงเป็น สหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง และไต้หวั่น โดยสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ขยายตัว 345.1% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัว 50.5% ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 31.7% สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัว 38.5% ขยายตัว 17 เดือนต่อเนื่อง ยางพารา ขยายตัว 1.5% สินค้าที่หดตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย หดตัว 48.1% ข้าว หดตัว 15.9% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป หดตัว 7.9% อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัว 0.8%


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง