พาณิชย์จัด'Workshop'เสริมแกร่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์

TNN ONLINE

WEALTH

พาณิชย์จัด'Workshop'เสริมแกร่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์

พาณิชย์จัด'Workshop'เสริมแกร่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จัดกิจกรรม Workshop แนะกลยุทธ์เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนลงเวทีแข่งขันโครงการ ELMA 2021

วันนี้( 23 ก.พ.64) นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์พัฒนาระบบและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นเลิศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล กรมฯได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 “Excellent Logistics Management Award : ELMA 2021” โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าประกวดรางวัลในปีนี้ กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Workshop แบบเจาะลึก หัวข้อ “กลยุทธ์พิชิตรางวัล ELMA” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Victor 4 ชั้น7 Victor Club อาคารสามย่านมิตรทาวน์ และช่องทาง Online

พาณิชย์จัด'Workshop'เสริมแกร่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์

โดยกิจกรรม Workshop ครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อม รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิแห่งวงการโลจิสติกส์ไทย สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop และสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564 ได้ทาง www.tradelogistics.go.th/elma หรือ Facebook Page : ELMA.DITP

พาณิชย์จัด'Workshop'เสริมแกร่งผู้ประกอบการโลจิสติกส์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง