www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้จ่ายสิทธิหลังเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง

TNN ONLINE

WEALTH

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้จ่ายสิทธิหลังเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้จ่ายสิทธิหลังเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง

เปิดวิธีเช็กร้านค้าเข้าร่วมโครงการ หลังลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ใช้สิทธิได้หลังเงินเข้าแอปฯเป๋าตัง

วันนี้ ( 23 ก.พ. 64 ) จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนม.33 โดยการเปิดเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com จ่ายเงินช่วยเหลือรายละ 4,000 บาท ล่าสุด น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่ามีผู้ประกันตนลงทะเบียนทั้งหมด 7,105,916 คน หรือประมาณร้อยละ 77 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด


ทั้งนี้ ผู้ประกันตน หลังจากลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com แล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.comตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. -7 มี.ค.2564 เวลา 06.00-23.00 น.


หลังจากนั้นสามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อรอรับเงินเยียวยา โดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท

สำหรับการใช้วงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถใช้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการโดยมีวิธีการเช็กสถานที่เพื่อใช้สิทธิดังนี้


1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เข้าไปที่ ‘ค้นหาร้านค้าเพื่อใช้จ่ายสิทธิ’

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’

2.หน้าเว็บไซต์จะปรากฏช่องให้ค้นหาร้านที่ร่วมโครงการเพื่อใช้จ่ายสิทธิ เราสามารถคลิกเลือกพื้นที่ที่ใกล้เคียงได้

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’

3.ค้นหาตามประเภทร้านค้าที่ปรากฏเป็นไอคอนเราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจเช็กตามหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการได้ โดยแบ่งเป็น อาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า กิจการโอท็อป สินค้าทั่วไป โรงแรมที่พัก สุขภาพความงาม ขนส่งสาธารณะ รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด สุขภาพการแพทย์

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’

4.ค้นตามจังหวัดโดยเว็บไซต์จะปรากฏแผนที่ปนะเทศไทยและมีจำนวนร้านค้าที่ร่วมรายการปรากฏ เราสามารถคลิกดูได้ตามแผนที่

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’

www.ม33เรารักกัน.com เปิดวิธีเช็กร้านค้าใช้สิทธิหลังได้เงินเข้า ‘เป๋าตัง’


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง