บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ใครรออยู่บ้าง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน

TNN ONLINE

WEALTH

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ใครรออยู่บ้าง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ใครรออยู่บ้าง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ใครรออยู่บ้าง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกคน

วันนี้ (19ก.พ.64) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะช่วงเดือนมี.ค.64 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จากเดิม ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.64 ที่ผ่านมา แต่เจอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จึงชะลอออกไปก่อน


อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลของประชาชนด้วย เนื่องจากที่ผ่านไม่ได้มีการเปิดทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัคร ก็จะถูกคัดกรองออกไป

สำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ จะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังไม่สรุป จะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง