www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต 'เป๋าตัง' เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาท

TNN ONLINE

WEALTH

www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต 'เป๋าตัง' เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาท

www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต 'เป๋าตัง' เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาท

www.เราชนะ.com เตรียมจ่ายเงินเยียวยาโควิด 18 ก.พ.นี้ อย่าลืมอัปเดต เป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่ รอรับ 7,000 บาท

วันนี้( 17 ก.พ.64) หลังจากภาครัฐเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน โครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน ทั้งสิ้น 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในโครงการเราชนะหลังลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

3.กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ(ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

ทั้งนี้ ประชาชนในกลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ที่ผ่านการคัดกรองโครงการเราชนะแล้วนั้น จะต้องทำการกดยืนยันรับสิทธิเราชนะ ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง แบ่งให้กด 2 รอบ ดังนี้

1.กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่งมาก่อนเริ่มกดรับสิทธิเราชนะผ่าน แอปเป๋าตัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

2.กลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป (ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com) กดรับสิทธิเราชนะ เริ่ม 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ถ้ายืนยันสิทธิภายใน 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท , ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ

ถ้ายืนยันสิทธิหลังวันที่ 18 ก.พ.2564 ได้รับวงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาตั้งแต่ 18 ก.พ., ทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์จนครบวงเงินสิทธิของโครงการ

อย่างไรก็ตาม วงเงินสามารถสะสมและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

สำหรับวิธีการยืนยันตัวตน เพื่อขอรับสิทธิทำได้ดังนี้

1.เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4.ยืนยันด้วยบัตรประชาชน หรือจะเลือกยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำด้วยการระบุ PIN 6 หลัก

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน (เฉพาะการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น)

6.ยืนยันรหัส OTP

7.สแกนใบหน้า

8.ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้าโฮม G-Wallet

ทั้งนี้ ในกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน เช่น การสแกนหน้าไม่ติด สแกนบัตรประชาชนไม่ได้ ทาง www.คนละครึ่ง.com ชี้แจงว่า สามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็มที่มีเมนู

"ยืนยันตัวตน" ของธนาคารกรุงไทย

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ ผ่าน เป๋าตัง

1. เข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

2. เลือกเมนูกด เราชนะ

3. จากนั้นจะมีหน้าจอ ข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมาให้อ่านแล้วกด ยอมรับเงื่อนไข

4. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

5. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

6. จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าหลักของ เราชนะ

อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เปิดให้อัปเดทเวอร์ชั่นใหม่แล้ว เป็นเวอร์ชั่น 10.33.0 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานผู้ได้รับสิทธิควรทำการอัปเดทให้เรียบร้อยก่อนโดยมีวิธีดังนี้

เข้าไปที่ google play หรือ play store เสิร์ซ 'เป๋าตัง' กดปุ่มอัปเดต

www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต เป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาทรอการติดตั้ง

www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต เป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาท


เปิดใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

www.เราชนะ.com อย่าลืมอัปเดต เป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่รอรับเงิน 7,000 บาท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง