บินไทยจ่อเปิด 2 แพ็กเกจเออรี่อีกรอบรับปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

TNN ONLINE

WEALTH

บินไทยจ่อเปิด 2 แพ็กเกจเออรี่อีกรอบรับปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

บินไทยจ่อเปิด 2 แพ็กเกจเออรี่อีกรอบรับปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

การบินไทย เตรียมเปิด 2 แพ็คเกจเออรี่รอบ 2 รองรับปรับโครงสร้างองค์กร พ.ค.นี้ จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน เงินพิเศษ 4 เดือน ตั๋วฟรีสูงสุด 20 ใบ ตามเงื่อนไข

วันนี้ ( 17 ก.พ.64) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมลงนามในเอกสารประกาศเรื่องโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MSP B) และ Mutual Separation Plan C (MSP C) โดยหลังจากที่บริษัทฯ ประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 ให้พนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว โดยรับเงินเดือน 20% (LW20) มาแล้วนั้น ภายในเดือน ก.พ.นี้ บริษัทฯ จะมีประกาศโครงสร้างองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยเตรียมที่เปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation หรือ MSP) เป็นรอบที่ 2 มีแพ็คเกจให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

  • Plan B (MSP B) ผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการ ลาระยะยาวโดยยินยอมรับเงินเดือน 20% หรือ LW20 เท่านั้น
  • Plan C (MSP C) คือ พนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

โดยบริษัทฯ แบ่งระยะเวลาให้สมัครเข้าร่วมโครงการลาออก โดยเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. - 2 มี.ค.2564 ประกาศผล 5 มี.ค.2564, ช่วงที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. - 16 มี.ค.2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564, ช่วงที่ 3 วันที่ 17 มี.ค.-1 เม.ย.2564 ประกาศผล 5 เม.ย.2564, ช่วงที่ 4 วันที่ 2 เม.ย.-19 เม.ย.2564 ประกาศผล 23 เม.ย.2564 โดยการลาออกทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมทุกราย จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แบ่งออกเป็น พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 วัน จะไม่ได้รับเงินตอบแทน, อายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับตอบแทน 30 วัน, ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงิน 90 วัน, ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี ได้รับเงิน 180 วัน, ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี ได้รับเงิน 240 วัน, ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับเงิน 300วัน และครบครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 400 วัน

ส่วนสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารนั้น ในส่วนพนักงานที่ได้รับการอนุมัติทั้ง 2 โครงการทุกช่วงจะได้รับบัตรโดยสาร สำรองที่นั่งไม่ได้ หรือต้องรอหลังจากที่มีที่นั่งว่างแล้ว ทั้งสิ้นรวม 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทย สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับพนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด ทุกวันตั้งแต่ 19 ก.พ. -19 เม.ย. ไม่มีวันหยุด หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ หรืออาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) - HR Service Center เฉพาะในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่ 19 ก.พ.- 19 เม.ย. 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง